Ny bogudgivelse fra Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkiv

 

Hvad arkiverne gemte om Mølleknappe
– og om frænder, fæller og folk på en enestegaard i Kerte 1520 – 1947

Gården Mølleknappe, der lå i Kerte, brændte i 1947.
Tilbage i erindringen står fortrinsvis anekdoten om en svigefuld møller og de legendariske
skovballer.
Men…

Var der engang en mølle på Mølleknappe?

Var der en møller Knap, som var karrig med vægten?

Hvem har ejet og beboet gården?

Hvordan indrettede de sig i Mølleknappe?

Hvad fik tjenestefolk i løn?

Hvad kostede det at bo i et fæstehus?

Hvor meget hoveriarbejde krævedes der af fæsteren?

Hvad kostede en begravelse?

 

Det er nogle af de spørgsmål, som bogen forsøger at give læseren svar på.

I 1757 blev Mølleknappe selvejergård. I det næste halve århundrede blev den hjem
for en række af fremtrædende personer fra det bedre borgerskab som havde
betydning for tiden og egnen.

I 1815 blev gården solgt til almuen. Herefter forblev den i familieeje og blev kun ejerskiftet
ved alderdom eller dødsfald. Blandt almuen var der fund som vakte både forbavselse
og tårer…

 

Forfatter:          Vivian Hvenegaard

ISBN nr.:          ISBN 978-87-997965-1-9
Format:             126 sider, hft. 
Pris:                    125 kr. inkl. moms
Udgivelse:        12. marts 2018

 Aarup Lokalhistoriske Forening og Arkiv
Industrien, Bredgade 73-75, 5560 Aarup
Tlf: 21 83 50 79,
Åbent hver torsdag kl. 14-17

http: www.lokalarkivaarup.dk  
Mail:

 

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.