Velbesøgt borgermøde om Aarup-syd-plan

Tirsdag den 2. oktober var der borgermøde i Aarup Fritidscenter om den nye byplan, der er til høring frem til den 29. oktober. Og der kom overraskende mange interesserede, 80-100.

Den nye byplan, der skal give plads til ca. 350 boliger de næste 20-30 år, har tidligere været omtalt i to artikler på mediet aarup.dk. De kan genlæses ved at klikke her og her

Stemningen på borgermødet var altovervejende positiv, og det blev fra flere sider fremhævet, at Aarups konstaterede vækst gennem de seneste år kan blive bremset, hvis der ikke snart kommer de nye boliger, der kan give den nødvendige rotation i boligmassen, så både seniorer og børnefamilier kan få nye ønsker opfyldt.

Aarup Lokalråds synspunkter
Aarup Lokalråd har været med i processen, og formand Peter Poulsen udtaler bl.a., at planen ”kigger langt ind i fremtiden”, at der er ”forskellige muligheder for spændende boliger”, at der ”er grønne områder, der tager hensyn til miljøet”.

Desuden ser han det som en fordel, at der kan udbygges i etaper, at der kommer flade grunde til parcelhuse, og at der også bliver mulighed for tæt lav bebyggelse med lejeboliger, klyngehuse og bofællesskaber.

Han og lokalrådet i øvrigt ser gerne, at byen rykker sig fra de nuværende ca. 3.200 til ca. 4.500, og man skal smede mens jernet er varmt ved at udnytte, at folk nu gerne vil fra de større til de mindre byer.

Andre reaktioner på mødet
En borger mente, at der skulle tages passende hensyn til den nye aktivitetspark, og generelt var der megen ros, men der var også røster fremme om at tage hensyn til den øgede trafikmængde.

Andre deltagere så positivt på ideen om af få et antal legepladser og dyrefolde, men dyr skal jo absolut passes ordentligt og med stort ansvar, lød det også.

Der bør også tænkes på energiforbruget, udtalte flere mødedeltagere, husene bør være tæt på nulenergihuse.

Lokale talsmænd fra de berørte områder udtrykte ønske om at folk med landbrug, der sælger jord (eller får eksproprieret), kan beholde et par tdr. land, så man stadig kan have et par husdyr og desuden bevare ejendommens værdi.

Et par andre borgere gav udtryk for et tidligere ønske om at få en tunnel fra Aarup-Vest over til Aarupskolen. Det skulle kunne øge børnenes sikkerhed og være muligt fra et af vængerne lige vest for Møllebakken.

Skrevet af Hans W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.