September-møde i RØST

Lokalrådet i Rørup, også kaldet RØST, har holdt møde den 19./9.

En af opgaverne for de fremmødte var at få defineret opgavefordelingen for henholdsvis Rørup Sogneforening og for RØST. Der blev aftalt et samarbejde for at undgå overlapning mellem de to foreninger, og det kan sikres ved, at én fra den anden forening altid er til stede, når den anden holder møde.

Sogneforeningens opgaver:
Den arbejder bl.a. på at styrke fællesskabet og for at forbedre områdets infrastruktur. Det klares bl.a. af pedelkorpset. Foreningens folk arbejder også med legepladsen og som lokalambassadører i området.

RØSTs opgaver:
Det er bl.a. den direkte kontakt med Assens Kommune og med byrådet. Desuden kan man samarbejde med andre lokalråd, fx kan der tænkes på en cykelsti til Aarup.

Rundkørsel
Lokalrådet støtter fortsat en rundkørsel ved Gribsvad, og medlemmerne har noteret sig den seneste udvikling med et flertal for rundkørsel. Men de vil også se nærmere på krydset ved Gelstedvej, altså ved købmanden.

Skilte og pedelordning
En arbejdsgruppe vil også arbejde med skilte ved Rørup Sogns enkelte lokalområder, og infotavler er også på ønskelisten. Rådet vil også undersøge muligheden for en udvidelse af pedelordningen, så alle lokalområder bliver tilgodeset.

Se foreningens eget referat under rubrikken lokalråd på www.aarup.dk

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på kontakt@aarup.dk eller indtaste den på nyhed

Bogmærk Permalink.