RØST med usikker fremtid

Den 11. december var der ekstraordinær generalforsamling i RØST – også kaldet lokalrådet for Rørup Sogn, idet et flertal i rådet ikke ønskede at fortsætte.

Ved mødet var der ud over bestyrelsen fem lokale borgere til stede, og efter nogen debat enedes man om et holde en dør åben indtil generalforsamlingen i foråret, idet nogle borgere, bl.a. Inge Bünning og Arne Dencker måske vil indtræde i rådet. Beboerformand Jens Bartholin mente også, at der er ærgerligt, hvis rådet forsvinder.

Indtil videre er Casper Hoelgaard Buch kontaktperson, og han kan kontaktes på kasserer@røruplokalråd.dk

Ved evt. nedlæggelse af rådet skal formuen gives til et lokalt formål i henhold til generalforsamlingens beslutning.

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på kontakt@aarup.dk eller indtaste den på nyhed

Bogmærk Permalink.