Rørup Nyt oktober 2019

Det er som sædvanlig Ivan Sørensen, der klarer redigering og layout (64433743 – mail ) – formand for borgerforeningen er Finn Jørgensen (64432321).

Der er mange oplysninger i bladet, bl.a. flg.:

Aktiviteter
IT-workshoppen fortsætter om mandagen i ulige uger, 5. og 21. oktober, 4. og 8. november, 2. og 16. december.

I badminton er der plads til flere, hvis du er interesseret. Kontakt Tommy tlf. 60701386

Motionskvinderne træner fortsat om torsdagen, og sangaftenerne bliver 9. oktober, 13. november og 11. december – alle dage kl. 19.30.

Juletræstænding finder sted den 30./11. kl. 15.30 på hjørnet af Skolevej/Gl. Hovedvej, mens julebankospil finder sted samme dag (30./11.) kl. 13.30 for børn mellem 5 og 14 år.

Ved ”Mosen” er der opført en bålhytte, mens der på samme sted opstår en multibane fra midt i oktober.

Fællesspisning holdes den 22. november kl. 18.30 – pris 100 kr. (tlf. 40303552 og 64432321)

Håb fra RØST
Lokalrådet ser gerne, at cykelstien mellem Gribsvad og Aarup bliver færdig snart, og at der kommer gang i servicecenteret – og gerne med en ny dagligvarebutik. Desuden håbes der på en hjertestarter mere.

Rådet indkalder til orienteringsmøde 29./10. kl. 19.00.

Læs mere på www.rørup.dk

H.W./Aarup.dk

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.