Rørup Nyt oktober 2018

Så er Rørup Nyt udkommet igen. Det er Ivan Sørensen, der redigerer. Han kan kontaktes på 64433743 eller mail . Det er Rørup Sogneforening, der står bag bladet, og her er Finn Jørgensen formand (tlf. 64432321).

Bladet kan fortælle, at cykelstien fra Rørup til Aarup eller omvendt er sparet væk af kommunen i forbindelse med en stor og nødvendig sparerunde her i efteråret.

Også Rørup Lokalråd begræder denne besparelse, men man håber på andre skyer på himlen og bedre tider for stien. Rørup Lokalråd kan i øvrigt kontaktes via www.røruplokalråd.dk  eller mail bestyrelse@røruplokalråd.dk

Ellers omtaler bladet denne gang primært de mange aktiviteter i Borgerhuset på Gelstedvej 10.

Den 12./10. kl. 19.30 er der ølsmagning med Peter Schrøder- tilmelding via 30701319 eller 64432321

Den 26./10. er der fællesspisning – henvendelse på 40303552 eller 64432321

Musik i borgerhuset starter den 10. oktober fra 18.30 – 20.30. Henvendelse til Steen på 51931984

IT-workshop 8./10., 22./10., 5./11., 19./11., 3./12.

Rørup Motionskvinder hver torsdag kl. 17 – 18. Henv. 22381191.

Badminton – henvendelse Tommy tlf. 60701386

Rørup Sygruppe:  22./10., 19./11., 17./12., 14./1. – kl. 10.00 (tlf. 64433543

Præmie l’Hombre hver torsdag kl. 19.30 (tlf. 61754919)

Sangaftener med Lisbeth Nielsen: 10./10., 14./11., 12. /12., alle dage kl. 19.30.

Fester i Borgerhuset kan bestilles på 27710419. Se mere på www.rørup.dk

Sammenfattet af H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på kontakt@aarup.dk eller indtaste den på nyhed

Bogmærk Permalink.