Rørup Nyt juli 2018 (1)

Rørup Nyt er lige udkommet. Det udgives af Rørup Sogneforening v. fmd. Finn Jørgensen, og det redigeres som sædvanlig af Ivan Sørensen, tlf. 64432321, mail .

Der er som sædvanlig en mængde interessante oplysninger med.

Borgerforeningen, der blev stiftet den 19. juni 1968 har lige haft 50-års jubilæum, og det blev markeret på dagen med en stor gave i form af penge til asfaltering af vejen hen til borgerhuset og penge til kulturelle arrangementer. En af de store begivenheder var købet af den tidligere inspektørbolig i 1982, og den er nu i udvidet tilstand et borgerhus, hvis store sal kan rumme ca. 70 mennesker ved fester. Den oprindelige forening er imidlertid nu indgået i Rørup Sogneforening fra 2005, og den leverer bl.a. frivillig arbejdskraft til udvidelse og vedligeholdelse af huset på adressen Gelstedvej 10.

Begivenheder og meddelelser fra seneste kvartal
Der er kommet nyt medlem i bestyrelsen, idet Niels Ivar Eriksen er fraflyttet – derfor er Kirsten Nissen nyt medlem.

Broen over søen i Grønnemosen er indviet, og det rekreative område, der selvfølgelig vedligeholdes af de kendte landsbypedeller, er på i alt ca. 3 ha.

På legepladsen ved Bellisvænget er der kommet et nyt redskabsskur til udstyr og legeredskaber m.v.

RØST, lokalrådet, ser frem til udvidelsen af motorvejen fra 2021-2022, og man ser også gerne en forbedret skiltning ved rundkørslen og fortov langs Industrivej pga. den øgede trafik, der også gavner de lokale virksomheder på denne strækning.

Læs mere på www.rørup.dk

Skrevet af Hans Walmar

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på kontakt@aarup.dk eller indtaste den på nyhed

Bogmærk Permalink.