Rørup Nyt jan. 2019

Rørup Nyt udgives af Rørup Sogneforening, der har Finn Jørgensen (64432321) som formand, mens bladet redigeres af Ivan Sørensen, 64433743 – mail

Årets gang
Formanden gør status over de vigtigste begivenheder i området. Der har bl.a. været foredrag, fællesspisning og 50års-jubilæum i Borgerhuset. Samtidig er broen over mosen blevet indviet i juni måned. Mosen, der ifølge rygterne skulle rumme ugler, er blevet tilplantet med ca. 20 frugttræer, så der kan blive en frugtlund.

RØST
Lokalrådet fremhæver skiltningen om tung trafik på Skolevej som en landvinding. Den i første omgang bevilgede cykelsti lignede også en gevinst, men den blev så udsat pga. dårlig økonomi.

RØST mener fortsat, at ”Skoletrekanten” bør have ændret status, så der kan bygges boliger.

Aktiviteter efter nytår
Etterup-Grønnemose Vandværk (fmd. Henrik Rosengren) har årsmøde 31./1. kl. 19.30

Rørup Borgerforening har generalforsamling 26./2. kl. 19.30 – og nytårskur samme dag kl. 14 – 16

Fællesspisning 29./3. kl. 18.30

Rørup Sygruppe: 14./1., 11./2., 11./3. og 8./4. – alle dage kl. 10. (Kontakt Erni 64433543)

Sangaftener med Lisbeth Nielsen: 9./1., 13./2., 13./3. og 10./5. – alle dage kl. 19.30

Præmie L’hombre hver torsdag kl. 19.30 (kontakt Kaj Ove 61754919)

IT-workshop mandage 17 – 19:  7./1., 21./1., 4./2., 18./2., 4./3., 18./3., 1./4. (Kontakt Inge 26579488)

Rørups Motionskvinder: Torsdage 17 – 18. Start 10./1.

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på kontakt@aarup.dk eller indtaste den på nyhed

Bogmærk Permalink.