Rørup Nyt april 2018

Så er Rørup Nyt udkommet igen. Det udgives af Rørup Sogneforening, der nu har Finn Neumann (644332321) som formand, mens det er Ivan Sørensen, der redigerer og laver layout. Ivan kan kontaktes på 64433743 eller . Se evt. mere på www.rørup.dk

Der er en række nyheder i bladet denne gang, fx flg.:

Cykelsti på vej. Der anlægges nu en cykelsti mellem Rørup og Aarup. Kommunens fagudvalg har bevilget 6 mio. i 2018, og arbejdet kan således gå i gang. Arbejdet ventes færdigt i 2019. Se kortet på www.rørup.dk

Rørup Sogneforening har haft generalforsamling og valgt ny formand, nemlig Finn Jørgensen, mens Niels Ivar Eriksen blev næstformand.

Etterup Vandværk har ligeledes fået ny formand, og det blev Henrik Rosengren (64433119). Han afløste Hardy Padkær, der nåede over 40 år på posten.

Der kommer et nyt rekreativt område mellem Dybmosevej, Snerlevej og Grønnemosen. Om dette emne holdes der møde i Borgerhuset den 17./4. kl. 19 – 21.30. Mød op med gode ideer eller send dem til formanden for Rørup Borgerforening.

Der var møde i RØST den 20./3., og lokalområdet fik ny bestyrelse: Eva Nøhr, Casper H. Buch, Anne Pia Bonde, Marianne Sass og Tim Volder. Der bliver konstituerende møde den 17./4. og fremover kan man se nyheder om lokalrådet (RØST) på www.røruplokalråd.dk .

De populære og flittige landsbypedeller råder nu over et hold på 16, og det er en fremgang på 7. De vil bl.a. arbejde på at forskønne tunnelområdet, mosen, legepladsen, plæner, rabatter og stier.

Særlige aktiviteter:

Der er fællesspisning i Borgerhuset den 13. april kl. 18.30. Tilmelding 40303552 eller 64432321.

Fester kan holdes i Borgerhuset – priser mellem 700 og 1.100 kr. + rengøring 400 kr.

Rørup Borgerforening bliver 50 år den 19./6. Der vil i dagens anledning være et lettere traktement i Borgerhuset fra kl. 18 – tilmelding påkrævet.

Skt. Hans markeres den 23./6. med fællesspisning fra kl. 18 i Grønnemosen. Se mere på www.rørup.dk

Indsamling af affald finder sted den 22./4. fra kl. 9.30 – 12.30. Man mødes ved Lærkeskolen. Tilmelding på 64432321.

Forårets sidste sangaften med Lisbeth Nielsen holdes 18./4. kl. 18.30.

Rørup Motionskvinder: Hver torsdag kl. 17.30 – evt. kontakt 2231191.

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.