Rørup Nyt 2018 (2)

Aktviteter

Der er ret mange arrangementer på vej i Rørup Sogn efter nytår, og en del af omtales herunder.

Etterup-Grønnemose Vandværk har generalforsamling den 25./1. kl. 19.30

Rørup Sogneforening holder generalforsamling i Borgerhuset den 27./2. kl. 19.30

Nis Boesdal holder foredrag (Historier fra gamle Danmark) i Borgerhuset den 7. februar kl. 19.00. Tilmelding senest 24./1. på 40303552 eller 64432321.

RØST (lokalrådet) holder generalforsamling den 23./3., og her bliver det afgjort, om foreningen kan fortsætte.

Landsbypedellerne holder planlægningsmøde den 22./3. kl. 17.15 – 18.15

Sangaftener finder sted den 10./1., 14./2., 14./3. og 11./4. med Lisbeth Nielsen ved klaveret.

Workshoppen arbejder 8. og 22. jan., 5. og 19. feb., 5. og 19. marts, 3. april – alle dage kl. 17 – 19. Kontakt Inge på tlf. 26579488.

Rørups motionskvinder træner hver torsdag fra 4. januar – kl. 17.30 til 18.30.

”Vil du være noget ved musikken”? Onsdage i ulige uger kl. 18.30 – 20.30. Kontakt Steen (51931484).

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på kontakt@aarup.dk eller indtaste den på nyhed

Bogmærk Permalink.