Referat af RØST – Lokalråd for Rørup Sogn:31.10.2016

Dagsorden for bestyrelsesmøde mandag den 31.10.2016 kl.19.00-21.00

Sted: Borgerhuset, Gelstedvej 10, 5560 Aarup.

Deltagere: Lis Meng, Jens Bartholin, Poul Poulsen, Tove Andersen ,Connie Neumann. Per Rasmussen.

Godkendelse af referat fra møde den 19.9.2016
Godkendt med følgende tilføjelse – angående Lokalmødets deltagelse i Rørup Sogneforenings bestyrelsesmøder. Det er blevet besluttet at Rørup Sogneforening ikke ønsker at Lokalrådet kan/må deltage i bestyrelsesmøder i Rørup Sogneforening. Dog Vil Rørup Sogneforening gerne afholde møder sammen med Lokalrådet. Eventuelt i forlængelse af før eller efter et bestyrelsesmøde.

Formandens syn på arbejdet i RØST samt samarbejde med andre foreninger og lokalråd.
Lis Meng kom med et mindre oplæg på hendes forskellige visioner og ideer til hvordan lokalrådet skal gribe arbejdet i lokalrådet an og ellers hvordan hendes opfattelse er:

Formandens visioner:

 • Lokalrådet er nyt og det tager tid at få etableret og finde den endelige retning på hvordan og hvor lokalrådet skal sættes ind.

 • Lokalrådet skal aktivt deltage i invitationer fra Assens Kommune og andre lignende arrangementer på tværs af lokalråd og bygrænser.

 • Samarbejde på tværs af foreningerne i lokalområdet. (afholde møder med Rørup Sogneforening – for i fællesskab af løfte opgaver/ideer i lokalområdet).

 • Samarbejde på tværs af lokalråd i andre områder.

 • Skabe en positiv stemning omkring lokalområdet, så der fokuseres på alle de ting vi kan tilbyde nyflyttere.

Puljer – hvad kan vi søge. (vedhæftet som zip-fil). Oplæg ved Martin.
Byrådsmedlem Poul Poulsen fortalte om en mulig fond Lokalrådet skal søge: Møllerens Fond i Odense. Arvingen bor i Årup. Mulighed for at søge støtte. Dette undersøges nærmere.

Trekanten – hvad kan vi gøre med den? Opgavefordeling omkring yderligere information og arbejde med området.
Kommuneplanen skal pt. Revideres I Assens Kommune. Skal færdiggøres inden sommerferien 2017. Poul Poulsen er i færd med at opbløde trekanten fra industriområdet til beboelse og blød industri.Går i høring i januar februar 2017. Lokalrådet afventer indtil start 2017.

Hvordan kan vi fremme bosætning i Rørup? Og hvordan omtaler vi vores område?
Fremme bosætningen i Rørup:

 • Tag fat i de lokale ejendomsmæglere og få en dialog med disse omkring området.

 • Optegne stier gå/cykkelstier ind i området.

 • Cykelsti imellem Grønnemose og Årup. Poul Poulsen delte at Erholm tidligere har vist interesse i at donere dele af deres grund til etablering af cykelsti.

Hvordan omtaler vi vores område:

 • Ligger centralt.

 • Ligger tæt på motorvejen.

 • Lokal Købmand.

 • Naturomgivelser.

 • Cykelstier.

 • Gåstier.

 • Legepladsen.

Delvis ophævelse af lokalplan nr. 54. – der ønskes kommentar fra Lokalrådet. Fil er vedhæftet.
Lokalrådet støtter op om ophævelsen af lokalplan nr. 54.

Planlægning af møder i 2017.

Forslag: Mandag d. 9/1-17.

Mandag d. 6/2 -17 invitere politikere til dialogmøde

Mandag d. 6/3-17. Evt. dialogmøde med politikere. Hvis ikke dialogmøde, så møde omkring søgning af midler.

Mandag d. 20/3 – 2017 GENERALFORSAMLING.

Mødeforslag indtil videre godkendt.

Økonomi – status. Samt snak om, hvor vi skal bruge pengene.

 1. Pris på leje af kælderlokale i Borgerhus 2017 – 150 kr. pr gang

 2. Pris pr. side i Rørup Nyt – 200 kr. pr. gang.

 3. 2 annoncer i folkebladet – 550 kr. +moms pr. Gang.

Det er besluttet af der fortsættes med leje af borgerhus , indlæg i Rørup Nyt og folkebladet.

Rundkørsel
Der er blevet informeret af byggeriet starter 1 november, 2 sporet incl. Cykelsti. Rundkørslen har været i udbud. Det er besluttet af Marius Pedersen skal etablere rundkørslen. Denne etablering løber op i 8 millioner. Dette er lavere end afsat. Det er på dagsorden 1 november i miljø og teknik og der er åbnet for muligheden for at det 5 ben bliver etableret alligevel. Men dette er ikke endeligt vedtaget. Rundkørslen skal stå færdig 1 april.

Status på skilte
Thorben og Lis har været rundt i lokalområdet for at kigge på, hvor der bør skilte om, der indikerer, hvor Gribsvad og Hækkebølle ligger.

Et skilt for Gribsvad lige efter motorvejsviadukten ved MTT og et skilt oppe ved det nuværende kryds Bogensevej/Hovedvejen.

Et skilt for Hækkebølle fra Hækkebøllevej, Gelstedvej og Søndergårdsvej.

Forslag/ønske er sendt til Jimmy Rahbek Christensen i Assens Kommune, der vil kigge på sagen. På forespørgsel dags dato, har de ikke nået det.

Eventuelt
Poul Poulsen: Der opleves trafikale problemer på gelstedvej. Der køres alt for stærkt. Der ønskes undersøgt om der kan etableres chikaner for at sænke farten.

Connie Neumann: Der ønskes dagsorden tilgængelig i papirform. Dette efterkommes til fremtidige møder.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

Bogmærk Permalink.