Referat af RØST – Lokalråd for Rørup Sogn: 22.8 2016

Sted: Borgerhuset, Gelstedvej 10, 5560 Aarup.

Tilstede fra Lokalrådet: Thorben, Lis, Martin, Casper, Tove, Per.
Tilstede fra lokalområdet: Vivian Højbjerg, Freddy Madsen.

1. Godkendelse af referat fra konstituerende møde den 6.6.2016
Referat blev enstemmigt godkendt. Ingen bemærkninger

2. Rundkørsel
Der blev diskuteret etableringen af den nye rundkørsel. Samt nævnt diskutionen omhandlende rundkørsel kontra lyskryds. Der blev diskuteret hvorvidt at rundkørslen skulle blive et lokalrådsanliggende og hvorvidt lokalrådet skulle involveres. Det blev besluttet af lokalrådet ikke skal involveres i rundkørslen.

3. Jernbane
Der blev diskuteret omhandlende den planlagte jernbane. Det er blevet besluttet af lokalrådet indtil videre ikke vil involvere sig. Det er ligeledes besluttet af vi lokalrådet holder sig informeret omkring udviklingen, møder med lignende.

4. Forslag til arbejdsopgaver. Hvad ligger der, som vi kan tage fat på. Indkommende forslag som er indsendt til Formand indenfor bestemt deadline:
De indkommende forslag blev gennemgået af formanden Lis:
Der ønskes undersøgt muligheden for at spærre skolevej af for tungekøretøjer.

Skiltning – Gribsvad, Hækkebølle andre?
Der ønskes undersøgt at få områdeskilte i Gribsvad, hækkebølle, Gl. Etterup. Skilt med skolebørn på bogensevej og eventuelt på hovedvejen. Infotavler som blikfang eller stopeffekt der skaber lidt opmærksomhed når der køres igennem Grønnemose. Rørup sogneforening udspørges angående mulighed for anlæggelse af skilt ved hovedvejen og hen til borgerhuset.
Ansvarlig: Lis

Hvad er Sogneforeningens opgave, og hvad er lokalrådets? Hvilket område dækker foreningerne?
Det er besluttet at der indkaldes til møde med Rørup Sogneforening for at klarlægge arbejdsopgaver i området. Hvilke projekter har Rørup sogneforening allerede sat igang, planlagt med videre. Til samme møde kan der diskuteres arbejdsopgaver med videre der ønskes i området med hjælp fra Rørup sogneforening. Ved næste lokalrådsmøde afsættes den primære tid til diskutering af dette.
Ansvarlig: LIS

4. Hjemmeside – skal vi have egen eller indgå på Aarup.dk samt Rørup.dk ?
Vi fortsætter med at benytte os af aarup.dk samt Rørup.dk. Der udvides ikke til flere medier på nuværende tidspunkt.

5. Facebook – Hvem kan opdatere? Hvad skal vi bruge den til?
Det er besluttet at flere får adminrettigheder i facebook gruppen. Lis, Tove og Martin har fremover adminrettigheder. Det er ligeledes besluttet at vi allesammen sørger for en rolig og saglig tone. Samtidig med at vi individuelt sørger for at slutte/lukke dialoger og sørger for at sparre med hinanden i lokalrådet, hvis der skulle opstå tvivlsspørgsmål med holdning eller lignende.

6. Status på oprettelse af CVR og bankkonto
CVR. Nr. 37781037. Bankkonto incl. Dankort er blevet oprettet i Totalbanken Aarup. Bankrådgiver: Connie Møller Nielsen.

7. Foreningens regnskab
Foreningens regnskab er 0 kr. Steen Søgård fra Assens Kommune kontaktes for nærmere aftale af overførsel af aftalt beløb kr. 7.500 kr.

8. Eventuelt
Der blev diskuteret 2 forskellige mødeindkaldelser Dialogmøde d. 8 sep. Og temadag den 9 okt. Der udarbejdes et kort over hele området til internt brug i lokalrådet.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

Bogmærk Permalink.