Personlige stemmer i 5560 Aarup

Ved kommunalvalgene sætter vi oftere end ved folketingsvalg krydset ud for en kandidat fremfor ud for selve partiet. Samlet for Assens Kommune var det ved kommunalvalget i 2013 således 77,8 procent af stemmerne som var personlige, mens det ved folketingsvalget i 2015 var 48,9 procent af stemmerne, der var personlige.

Når vi stemmer til kommunalvalg, kender vi I nogle tilfælde personligt en kandidat eller vi kan se, at vedkommende kommer fra vores lokalområde, i andre tilfælde kender vi kandidaten gennem medierne, oftest fordi vedkommende allerede repræsenterer sit parti i kommunalbestyrelsen og muligvis er spidkandidat.

Ved kommunalvalget i 2013 stemte henholdsvis 80, 83 og 80 procent af vælgerne personligt i afstemningsområderne Aarup-Skydebjerg, Kerte og Rørup.  I disse tre områder stemte vælgerne således hyppigere personligt, end det generelt var tilfældet i Assens. Orte skilte sig markant ud med en personlig stemmeandel på 71,8 procent, og området lå dermed væsentlig lavere end de gennemsnitlige personlige stemmeandele både for hele Assens kommune og for landet som helhed, hvor knap 76 procent stemte personligt.

I figuren til højre sammenlignes for hvert parti den personlige stemmeadel for de fire afstemningsområder i 5560 Aarup og for Assens kommune som helhed. Figuren viser, at det særligt er ved stemmer på de konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, at vælgerne i Orte sætter færre personlige stemmer. Når der stemmes på Socialdemokratiet og Venstre, stemte vælgerne i Orte lige så hyppigt personligt som i de andre områder i 5560 Aarup, og for stemmerne på SF er den personlige stemmeandel højere i Orte end i de andre områder.

Det fremgår også af figuren, at de socialdemokratiske og SF’s vælgere i 5560 Aarup sjældnere stemte personligt end partiernes vælgere i Assens Kommune som helhed. Modsat stemte Venstres og De Radikales vælgere i 5560 Aarup hyppigere personligt end disse partiers vælgere i Assens kommune som helhed.

Når der blev stemt personligt i 5560 Aarup i 2013, satte mange socialdemokratiske, radikale og venstre-vælgere krydset ud for en kandidat fra lokalområdet. Hos de øvrige partier blev de personlige stemmer enten spredt på forskellige kandidater eller sat ved spidskandidaten eller en anden kendt kandidat.

 

Kilder: KMD A/S: Valg (2014): http://www.kmdvalg.dk/arkiv.htm.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på kontakt@aarup.dk eller indtaste den på nyhed

Bogmærk Permalink.