Partier og lokale lister i Skydebjerg-Orte 1909-1962

I Skydebjerg-Orte Sognekommune skulle der i 1909 og 1913 vælges ni medlemmer, mens der de efterfølgende år skulle vælges 11 medlemmer til sognerådet. Valgene til sognerådet har i høj grad været præget af lokale lister. I 1909 kunne vælgerne fx stemme på en ”Overenskomstliste for Skydebjerg Sogn”, eller hvis man boede i Orte,var det muligvis mere oplagt at stemme på ”Overenskomstliste for Orte Sogn” eller lokallisten for Orte sogn.
Ved datidens sognerådsvalg, hvor partierne endnu ikke havde fået helt fodfæste, var det også almindeligt, at de politiske partier stillede op på samme liste, og efterfølgende delte mandaterne. Dette er bl.a. tilfældet i 1917 i Skydebjerg–Orte, hvor de lokale lister bl.a. bestod af en fællesliste for Venstre og Konservative, men også en fællesliste for De konservative, Venstre og Radikale, uagtet af de Radikale ligesom Socialdemokratiet også havde deres egen politiske liste. Udvalget af kandidatlister ved sognerådsvalget i Skydebjerg-Orte svarede dermed til det generelle billede på datidens Fyn, hvor det især var Socialdemokratiet og de Radikale, der stillede op som selvstændige lister til de kommunale valg. Fra 1925 bliver det også muligt at stemme på Venstre og Det Konservative Folkeparti, og Venstre opstiller herefter ved alle de følgende valg i kommunen.  

Ved valgene til sognerådet i Skydebjerg – Orte er der dermed efter 1925 – på nær et enkelt valg- tre eller fire landspolitiske partier, der opstiller. Men samtidig får de lokale lister stor tilslutning. Ved flere valg får de lokale lister mellem 30 og 60 pct. af stemmerne. Tilslutningen til de lokale lister- som efter 2. verdenskrig overvejende er forskellige upolitiske lister – er dermed langt større i Skydebjerg-Orte end i nabokommunerne Kerte og Rørup.

Kilder: Karl-Henrik Bentzon: Danske Kommunalvalg 1909-1966, Dansk Data Arkiv (2014)

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på kontakt@aarup.dk eller indtaste den på nyhed

Bogmærk Permalink.