Ombygning af Industrien

For nylig var der møde i biografsalen om Industriens ombygning.

Husets leder, bibliotekar Michael Poulsen, kunne oplyse, at der årligt er over 700 events på Industrien, heraf ca. 400 i biografsalen. Der er to muligheder i spil, ombygning og udbygning, og det kan komme på tale at rive Sanggaards hus ned og inddrage disse kvadratmeter.

Ombygningsplanen
Ifølge denne foreløbige plan skal kælderen gøres til værksteder, galleri og depoter. I stuen skal der ifølge den foreløbige plan være flere toiletter, og ved indgangen anretterkøkken. Bibliotek og biograf bevares stort set. På 1. sal bevares kantine og køkken. Desuden bliver der møderum, toiletter og cafe i bibliotekets nuværende administration ud mod vejen.

2. sal bliver ombygget og får et nyt arkiv med arbejdsplads på 26 m2, mens der nu er ca. 35 i kælderen. Og der bliver 25 m2 brandsikret rum mod nu ca. 77 i kælderen. Der vil også blive biblioteksadministration med gennemgang via arkivets arbejdspladser. Og samtidig vil der blive skrå vægge.

Kapitalbehov for ombygningen bliver ca. 5.33 mio. – heraf elevator godt 1 mio. Kommunen har 2 mio. på budgettet i 2019, og tilgængelighedspuljen kan give ca. 312.000 mere.

Udbygningsplanen
Langs biblioteket skal der stadig være en passage. På 1. sal skal der yderligere være en foredragssal på ca. 90 m2. Hele projektet skal i udbud, oplyste bibliotekslederen.

Fra salen var af og til spørgsmål undervejs, fx kan noget klares ved frivilligt arbejde?

Efter gennemgangen af tegningerne blev der nedsat arbejdsgrupper, der fremkom med mangfoldige ideer til at skaffe flere penge. Der fremkom mindst 25 forslag, fx støttekoncerter, fonde, sponsorer, udstillinger, frivilligt arbejde, aktietegning m.v.

Der var også kritiske røster pga. arkivets størrelse og placering, fx flg.:

Adgangen op til 1. sal er for dårlig, det påtænkte brandsikrede rum er alt for lille, og man kan ikke brandsikre ordentligt deroppe, desuden mente nogle, at arkivaliernes håndtering i et gennemgangsrum ikke var forsvarlig. Mon arkivloven kan tilgodeses osv.?

Se alle slides i filmen herunder:

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.