Ole Nielsen fortæller om livet som typograf

folkeblad 95 aarOle Nielsen, der bor på Bekkasinvænget 6 i Aarup, har brugt det meste af sit arbejdsliv på typograffaget,
og i en periode arbejdede han også på Folkebladet, der tidligere hed Aarup og Omegns Folkeblad.

Ole kom i 1960 i lære på ugeavisen Kommunal Tidende i Glamsbjerg. Inden aftalen om de 4 års læretid blev en realitet, måtte eleven dengang til en danskprøve, så stavekundskaberne kunne dokumenteres. Ole kom igennem nåleøjet og fik 56 kr. i løn pr. uge. Arbejdet foregik dengang med blytyper, næsten som det havde foregået siden Johan Gutenbergs tid omkring 1440.
Ud over det strengt faglige arbejde havde lærlingene til opgave at fyre i de 3 kakkelovne og at vaske valserne med petroleum. Da Ole en gang havde vasket valser af, ville han af med petroleumskludene, og han smed dem derfor ind i kakkelovnen. Men det skulle han ikke have gjort, for det forårsagede en mindre eksplosion, det fik kittet til at gå løs mellem kakkelovnsrørene og lågen til at flyve af, så den var tæt på at ramme arbejdslederen (mestersvenden). Ole fik dog tilgivelse og kunne fortsætte sin uddannelse.
Metal_movable_typePå Kommunal Tidende i Glamsbjerg var der ud over typografer også en pålæggerske, og hun havde til opgave at lægge de utrykte ark ned på trykkemaskinens cylinder.
Arbejdet som lærling var ret afvekslende. Bl.a. skulle de tage telefonen og lave aftaler med annoncørerne. Af og til kom de også direkte ind på trykkeriet med et udkast, idet mange handlende dengang havde lært lidt layout på handelsskolen.
Så der var ikke noget mellemled, inden typografer, og lærlinge selv klarede resten af processen.
Lidt motion kunne eleverne også få, idet de af og til skulle vandre ud i byen med korrekturen for at få endelig accept fra annoncøren.

Ole blev udlært i 1964, og så kaldte værnepligten, der bl.a. betød ophold i Gaza i 1965-66 og på Cypern i 1966-67.
Efter 2 år på Skagen Bogtrykkeri, hvor blytyperne også var dominerende, kom Ole fra 1970 til Aarup og Omegns Folkeblad. Her var han i et par år og fik lejlighed til at stifte bekendtskab med offset-teknikken.
Han var således med til at trykke den 1. udgave i offset af Aarup og Omegns Folkeblad i 1971 efter at have lært dele af litograffaget.

Fra 1973 var han på Assens Amtavis, og i den periode blev han videreuddannet til maskinsætter, hvilket bl.a. også krævede en ny danskprøve. En maskinsætter skulle støbe linjerne i bly, og Ole sad direkte ved maskinen og kørte med den.
Da Assens Amtsavis blev solgt til Fyns Amts Avis (indtil 1970 Svendborg Avis) i 1974, kom Ole til Andelstrykkeriet i Odense, der også brugte offset.
I perioden 1982-84 arbejdede Ole i Horten (ved Oslo-fjorden) i Norge, og her arbejdede han mest som reprofotograf med billedarbejde, bl.a. affotografering af hele avissider.
Fra 1984 var han på Scan Tryk i Odense, og her rykkede computeren ind fra 1988, så det var en stor omvæltning i forhold til de gutenbergske typer, der havde været brugt siden omkring 1440. De sidste arbejdsår blev brugt på et trykkeri i Nyborg og på buskørsel.
Alt i alt var det et meget spændende arbejdsliv, mener Ole Nielsen, der på kun 28 år skiftede Gutenbergs blytyper ud med computeren.

Interview ved H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.