Nyhedsbrev fra Industriens Husråd

Videreudvikling af Kulturhuset Industrien – forslag til budget 2018 (anlæg)
Kulturhuset Industrien i Aarup er ét af de bedste eksempler i Assens Kommune på at efterleve kommunens
visioner m.h.t. bosætning, kultur og aktivt medborgerskab. Og det til forholdsvis lave udgifter til
administration og drift.

Kulturhuset Industriens historie går tilbage til 2000. hvor de to separate bygninger indeholdende henholdsvis
bibliotek og biograf blev bygget sammen til én bygning. En bestyrelse bestående af Kulturelt Samråd,
biografforeningen, Lokalhistorisk Arkiv og som administrator Aarup Bibliotek blev nedsat med henblik på at
stimulere kulturlivet i bygningen.

Dette fortsatte frem til kommunesammenlægningen i 2007, hvorefter Kulturhuset Industrien fik vokseværk.
Via et statsligt støttet projekt ”Aarup i Live” blev interessen blandt aktive medborgere vakt, og det
resulterede i dannelsen af flere nye foreninger og Industriens Husråd bestående af bibliotekets daglige leder
og foreningernes formænd.

Udover biblioteket har aktive medborgere fra Biografforeningen, Foreningen Musik på Industrien (tidligere:
Kulturelt Samråd), Foredragsforeningen, Lokalhistorisk Forening, Galleriforeningen, Aarup.dk, Bedre
psykiatri, Markedsgruppen og Strikkeklubben deres daglige gang i huset. Succesen har sprængt alle rammer.
I dag er Kulturhuset Industrien også rykket udenfor med inddragelse af Sanggaards Plads, hvilket dog ikke
ændrer på, at der mangler plads indendøre..

Ønsket om en renovering af 1. salen og renovering/inddragelse af den uudnyttede 2. sal (budgetoverslag 6.5
mio. kr. i 2015-tal) har i flere år været på den kommunale dagsorden, men er hvert år blevet udskudt i
budgetforhandlingerne. I 2016 blev projektet så dagsordensat til en 3-trins udvikling med 1. mio. kr. i
henholdsvis 2018 og 2019. I budget 2017 er beløbene efterfølgende helt forsvundet.

Renoverings/ombygningsforslaget indeholdt/indeholder forslag til forbedring og udbygning af møde- og
læringsrum, Sal 2 til mindre koncerter/foredrag/film, kreativt værksted/atelier, depotrum, toiletter,
køkkenfaciliteter, elevator med betjening af alle niveauer, ekstra indgang fra Søndergade m.m.. Det
oprindelige forslag skal naturligvis opdateres – der er siden kommet flere muligheder i spil: f.eks.
inddragelse af Bredgade nr. 71 (evt. som passage med 1.sals overbygning). Desuden har Industriens husråd
udarbejdet et omfattende idékatalog med mulige aktiviteter.

Som aktører i ét af Assens Kommunes kulturelle fyrtårne mener vi det er bydende nødvendigt at der
fokuseres på at investere i en videreudvikling af den kulturelle drivkraft, som Kulturhuset Industrien står for i
Aarup by.

På vegne af foreningerne på Kulturhuset Industrien

Henrich Munk Svendsen
Formand Aarup Biografforening

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på kontakt@aarup.dk eller indtaste den på nyhed

Bogmærk Permalink.