Livets gang på arkivet

Efter det velbesøgte årsmøde i Aarup lokalhistoriske Forening blev der orienteret om det daglige arbejde på det lokale arkiv. Der er i øjeblikket to sidestillede arkivledere, Ebbe Svenning Hansen og Aase Beyer Clausen.

Det faldt i år i Aase B. Clausens lod at orientere forsamlingen.

Til det egentlige arkivarbejde får man 30.000 kr., så man kan leve op til reglerne, der principielt er de samme, som man kender på Rigsarkivet.

Platformen for arkivernes medarbejdere er Arkibas, mens borgerne ”uden for murene” kan søge oplysninger på arkiv.dk.

På det lokale arkiv, der dækker 5560 Aarup, kommer der meget ind. Fx fik arkivet for nylig 30 kasser fra en fotograf, og de mange fotos vedrører bl.a. Frøbjerg Festspils mange forestillinger siden 1986.

Procedurer og medarbejdere
Når folk kommer med noget, får arkivpersonalet gerne ”fisket” flere oplysninger ud af giverne, så historikken styrkes. Materialet bliver derefter sorteret og registreret, sat i journal og opbevaret helt rigtigt.

Arbejdsfordelingen
Herefter har medarbejderne forskellige opgaver, fx:

Otto Clement sørger for, at materialet kan komme på arkiv.dk, desuden er han webmaster og har næse for at klare ”vanskelige knaster”.

Anne Marie Frederiksen er bl.a. beskæftiget med at skanne billeder ind, desuden andet forefaldende arbejde.

Ebbe Sv. Hansen er arkivleder og registrerer dokumenter. Desuden tager han sig af gæster, og samtidig ved han særdeles meget om byens fortid.

Inger Johansen ordner og sorterer indkomne bøger, så de kan indgå i stedets bibliotek, og desuden ved hun meget om Frøbjerg, Orte, Skydebjerg og Aarup.

Jørgen Koch Sørensen laver bl.a. arkivfonde, registrerer, modtager gæster, besvarer mails og klarer formandsopgaverne.

Sven Jensen søger lokale relevante udklip om Aarup, og det sikrer ham arbejde tre dage om ugen. Desuden øser han på opfordring gerne af sin store historiske viden om byen.

Ole Nygaard fotograferer en del og skriver om bygninger, samtidig sikrer han en del arkivalier.

Willy Steen sorterer og registrerer indkommet materiale og ved desuden meget om sporten i byen.

Janni Rønn er forholdsvis ny på stedet, men hun registrerer og gør emner klar til at komme på nettet, desuden også andet forefaldende arbejde.

Aase Clausen er arkivleder. Desuden gør hun billeder klar, så de kan bruges elektronisk, laver arkivfonde, registrerer, sørger for teknikken på stedet og redigerer årsskriftet + andet forefaldende arbejde. Årsskriftet kommer normalt hen på foråret. 

Det daglige arbejde kører året rundt, og ifølge personalet er der arbejde til de næste 20 – 30 år, og der kommer nyt ind hver uge. Artikler fra www.aarup.dk og Folkebladet registreres hver uge, for samtidshistorien er også væsentlig. Det skal måske bruges til kommende bøger, og af og til har byens to medier også artikler med historisk indhold.

Ønsker fra arkivpersonalet
Hos arkivfolket ser man gerne flere projekter søsat, det kan være bøger, hæfter, artikelsamlinger m.v., så byens og egnens identitet kan styrkes. ”Hvis man vil vide, hvor man skal hen, må man også vide, hvor man kommer fra”.

Og så er det vigtigt for medarbejderne, ar der er plads til flere hænder, og at materialerne fortsat kan opbevares forskriftsmæssigt i gode brandsikrede rum, som man har i kælderen.

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.