Klimamøde-citater 2019 (2)

Husk lokalrådets klimamøde på Industrien den 4./12. kl. 19.00

Her fortsætter citatrækken fra klimakonferensen den 30./10.

Ellen Myhrmann og Emma Klint fra Unge Klima rådet:
Mange unge er mere engageret, husk miljøråd på skolerne, gerne mere genbrug og mindre transport, generationerne må rykke hinanden.

Uwe Lindholdt fra Danmarks Naturfredningsforening:
Alle kommuner må nedsætte CO2 nogle % hvert år, 66 kommuner er klimakommuner, Assens Kommune må også have fat i de private, sørg for økologi i alle offentlige køkkener, lav en plan over flere år, kommunen må gå foran, få flere cykelvenlige arbejdspladser, kommunale elbiler, træn ved at cykle på arbejde.

Ejler Pedersen fra Centrovice:
Landbruget har mindre areal pr person, vi producerer mad til 18 mio. (DK knap 6 mio.), sørg for klimamærker på fødevareprodukter, Danmark har i 2019 45 mio. tons CO2-udledning – bør ned på halvdelen i 2030, skaf bedre foder, bedre husdyrracer, svinenes foder er en stor belastning, overdæk gyllebeholderen, få gyllen ud hver uge.

95% af udledningen kommer fra visse jorder, husk arealspecifik jordbehandling, husk solceller på lade/staldtag og i marken. Sørg for planteforædling, sørg for klimaarealer i Assens Kommune, en kartoffelmelsfabrik kan erstatte plastic. Kartoflen har det laveste klimaaftryk.

H.W./Aarup.dk

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.