Kerte Entreprenør og Maskinforretning

Kerte Entreprenør og Maskinforretning
Virksomheden ejes og drives af Mogens Christiansen, der har adresse på Kertevej 60, 5560 Aarup.
Han tager sig af mange slags opgaver, og det er bl.a. følgende:

Kloak og dræn
Rensning af kloak og reparationer af kloak – Mogens er uddannet autoriseret kloakmester.
En del dræningsarbejde udføres for især landmænd, men han tager sig også af dræning af byggegrunde og dræning omkring huse.

Haver
Han klarer også haveanlæg, og i den forbindelse sår han græs og lægger fliser. Når det drejer sig om ”finere” detaljer, allierer han ofte med en anlægsgartner. Mogens udfører dog selv opgaver som fræsning, klipning af hække, rydning af buske, græsslåning osv. Desuden klarer han arbejdet, når der skal laves grave på kirkegårdene i Kerte, Skydebjerg og Orte.

Støbning
Han tager sig også af støbeopgaver, og det gælder både ved ombygning og ved nybyggeri. I den sammenhæng klarer han også kloakering og opgravning – bl.a. for flere murermestre – og her har han stor gavn af ovennævnte uddannelse som kloakmester. I dag er denne uddannelse en overbygning på uddannelsen som struktør, men Mogens har først lært faget gennem mange års arbejde ved landbrug og entreprenørarbejde, og han har så taget uddannelsens diplom derefter.

Landbrugsopgaver
Til de mange opgaver har firmaet en mængde maskiner til rådighed, det gælder også til opgaverne i landbruget. Her klarer han bl.a. mejetærskning, såning, pløjning, harvning, græsslåning til hø og meget andet.

Vinter
Om vinteren klarer Mogens også forskellige opgaver, idet han rydder indkørsler og fortove, og desuden salter han. Til disse opgaver har han fx fejemaskine og rendegraver – af og til ved små mængder klarer han dog arbejdet med en håndskraber.

Oversvømmelser
Den slags opgaver klarer Mogens også. Han har udstyret til at pumpe vandet væk fra kældre og andre steder, hvor det generer.

Generelt
Den alsidige entreprenør arbejder mest alene, men af og til allierer han sig med forskellige samarbejdspartnere, fx gartnere, brøndborere eller andre entreprenører, og selvom han har mange maskiner, så bør de til rådighed stående maskiner helst bruges mange gange pr år – ellers er der for ringe økonomi i det.

Kontakt

Mogens Christiansen, Kertevej 60, 5560 Aarup
Tlf. 21466486
Mail: Web: www.KerteMaskinstation.dk

H.W.

 

 

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på kontakt@aarup.dk eller indtaste den på nyhed

Bogmærk Permalink.