Høj fart ved Rørup Kirke

I forsommeren blev der lavet fartmåling på Gelstedvej ved Rørup Kirke. Der blev ved krydset i perioden registreret 17.559 køretøjer eller ca. 2.300 i døgnet. Lige vest for kirken ved tækkemandens hus var tallet ca. 1.800 i døgnet.

Opmålingen viste, at der helt systematisk blev kørt for hurtigt af 80% i denne byzone med de tilladte 50 km i timen. Gennemsnitsfarten var nemlig 58,1 km/t.

Og ”vinderen” kørte 119 km/t.

Det kan oplyses, at der er børn i husene i området.

Assens Kommune har derfor kontaktet Fyns Politi, så måske kommer fotovognen igen.

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.