Grønnemose/Rørup-nyheder

1. Rundkørsel ved Gribsvad:

Arbejdet med den længe ventede rundkørsel starter 1. nov. og forventes afsluttet ca. 1./4. – 2017.

Der var i alt afsat 8.8 mio. kr. til opgaven. Men de indkomne tilbud viser, at bedste bud lå på 7.143.931 kr. Ud over det kan tilkoblingen til Industrivej klares for 917.793 kr. Det kan altså klares inden for budgettet på 8.8 mio. kr.

På mødet i udvalget for miljø og teknik gik et klart flertal (A, B og V) ind for den samlede løsning med et 5. spor og vej ind til Industrivej.

Sagen afgøres endeligt på byrådsmødet 23./11.

2. RØST-møde

Rørup Lokalråd holdt møde på den sidste oktoberdag.

Formanden Lis Meng fremlagde sine tanker for den kommende tid. Bl.a. skal lokalrådet gå aktivt ind i et samarbejde med kommunen og med andre lokalråd. Men rådet skal også samarbejde med de andre foreninger i Rørup-området og skabe en positiv stemning, så der kan komme flere tilflyttere.

Der skal fokuseres på flg. lokale problemstillinger:

Ændring af ”skoletrekanten” til blandet bolig og let erhverv. Sagen går i høring primo 2017. Desuden skal der gøres mere for at kontakte lokale ejendomsmæglere og for at optegne stier og for at få en cykelsti til Aarup og for at tydeliggøre de lokale kvaliteter.

Kommende møder: 9./1.-2017, 6./2., 6./3. og generalforsamling 20./3.- 2017.

Læs hele lokalrådets referat under rubrikken ”lokalråd” på www.aarup.dk

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.