Generalforsamling i Industriens foredragsforening

Industriens foredragsforening afholder ordinær generalforsamling onsdag den 6.marts 2019 kl. 18 på Kulturhuset Industrien, Bredgade 75 5560 Aarup

DAGSORDEN

 1.   Valg af dirigent
 2.   Bestyrelsens beretning
 3.   Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4.   Indkomne forslag
 5.   Fastsættelse af kontingent
 6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  1. Efter tur er følgende på valg:
   1. Birthe Rasmussen (modtager ikke genvalg)
   2. C. C. Horn Andersen
   3. Posten som suppleant er vakant
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  1. På valg er:
   1. Inger Rasmussen (revisor)
   2. Winnie Damgaard (suppleant)
 8. Eventuelt

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen. Kontingent skal være betalt senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.  Kontingentet – 50 kroner – kan indbetales på vores konto i Totalbanken 6880 1079929.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.