Årsmøde i lokalhistorisk forening

Der var stor tilslutning til arkivforeningens årsmøde den 4./2. i Galleriet, hvor dirigenten kunne konstatere lovlig indkaldelse og derefter give ordet til formanden, Jørgen Koch Sørensen.

Han kunne så konstatere, at Ole Nygaard, Ebbe Hansen og Sven Jensen blev valgt til bestyrelsen i 2018. Ved den årlige sommerudflugt til Mølleknappe havde der været ca. 30 deltagere, mens der var godt 60 gæster ved arkivernes dag i november.

Det daglige arbejde
Hjemmesiden www.lokalarkivaarup.dk , der organiseres af Otto Clement, havde haft godt 1.800 besøg i årets løb. Samtidig var mængden af ”nye” indleverede arkivalier steget med 50%. Det kræver en hel del arbejde og stor præcision, idet der skal være styr på det hele i henhold til arkivloven.

Fra kommunen kommer der årligt et beløb på 30.000 kr. til de egentlige arkivudgifter, det skal dække alle nødvendige driftsomkostninger.

Mandag og onsdag formiddag er der arbejdsdag for de frivillige, og desuden er der åbent for besøg på torsdage fra kl. 14 – 16.

Brandsikring
I arkivet er der store brandsikrede rum, hvor man opbevarer de mange arkivalier, som vejer ca. 7 tons.

Ifølge formandens udsagn er det personalets ønske at blive i kælderen, hvor kommunen allerede tidligere har investeret et stort sekscifret beløb på at brandsikre de uerstattelige kildeværdier, der skal opbevares i henhold til arkivloven.

Regnskab
Regnskabet blev enstemmigt godkendt og viste et aktuelt underskud på 786 kr., mens der fortsat er 14.439 kr. i kassen. Der findes samtidig en bogkonto, og den har en ”formue” på 45.513 kr. Kontingentet blev fastholdt på 100 kr. for en husstand.

Valg
Benthe Andersen valgte at udtræde af bestyrelsen, og Jørgen Koch blev genvalgt, mens Janni Rønn, Hjerup, blev nyvalgt.

Arkivledere
Efter at arkivleder Karna Søndergaard døde i 2018, er der nu to ligestillede medarbejdere på denne post, og det er Ebbe Svenning Hansen og Aase Beyer Clausen.

Kontakt:
Aarup lokalhistoriske Arkiv, Bredgade 73, 5560 Aarup

Tlf. 21835079

Mail:

www.lokalarkivaarup.dk

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

Bogmærk Permalink.