De gamle partier gennem 100 år i 5560 Aarup

Socialdemokratiet, Venstre, Det konservative Folkeparti og Radikale Venstre omtales ofte som ”de gamle partier”, fordi de enten allerede eksisterede eller blev dannet i begyndelsen af 1900-tallet

For Socialdemokratiet ses i de gamle sognekommuner en generel udvikling fra, at partiet i begyndelsen får 10-25 procent af stemmerne, og hvor tilslutningen til partiet især i Kerte svinger meget, til at partiet ved de fleste valg i 1960erne og 70erne i alle områder ligger på 25-30 pct. Selv om Socialdemokratiet i 1970 og 1974 opstiller på lokale partilister: Rørup-Kerte, Orte og Aarup-Skydebjerg er tilslutningen til partiet i procent ved disse valg meget ens i de fire afstemningsområder.

Det gennemsnitlige niveau for Socialdemokratiet i Aarup Kommune er, med et enkelt valgs undtagelse, 27 procent ved lokalvalgene frem til starten af 1980erne. I 1985 får partiet imidlertid et rigtig godt valg i Aarup og Skydebjerg, og I 1989, hvor også de landspolitiske vinde blæser til fordel for Socialdemokratiet, får partiet fremgang i hele 5560 Aarup, og erobrer efter valget borgmesterposten. Det stemmemæssige højdepunkt kommer i 1997, hvor partiet får omkring 50 procent i Orte og i Aarup-Skydebjerg. Ved de følgende valg er det også i disse to områder, at partiet står stærkest, selv om tilslutninger falder i alle områder.

Venstre har og har altid haft den største tilslutning i Kerte. I den gamle Kerte sognekommune fik partiet ved langt de fleste valg over 50 procent af stemmerne, mens partiet i nabokommunerne lå på mellem 20-40 procent. Efter kommunesammenlægningen opstiller Venstre på lokale lister, der følger afstemningsområderne: Rørup, Kerte, Aarup-Skydebjerg og Orte. Først i 1981 er der en samlet venstreliste i Aarup kommune.

Fra 1966 mister Venstre generelt støtte, ikke mindst i Kerte, hvor partiet i 1978 går mere end 20 pct. tilbage. Stemmerne er formentlig gået til dels Det konservative Folkeparti, dels til Upolitisk Borgerliste, der begge øger tilslutningen i Kerte.

Den generelle lave tilslutning til Venstre fra slutningen af 1970erne til starten af 1990erne skal også ses i sammenhæng med, at partiet i denne periode ved folketingsvalgene ligger på det samme lave niveau. Siden kommunalvalget i 1993 har Venstre generelt haft fremgang, og opnår igen ca. 50 pct. af stemmerne i Kerte, mens tilslutningen i de andre afstemningsområder ligger 10-15 pct. lavere.

For Det Radikale Venstre skiller Rørup sig markant ud, som det sted, hvor partiet kommunalpolitisk har stået og igen står meget stærkere end i de andre områder i 5560 Aarup. Det Radikale Venstre har også tidligere stået relativt stærkt i Rørup ved folketingsvalgene, men med en tilslutning der i den gamle sognekommune lå ca. 15 pct. lavere end ved kommunalvalgene.  Den faldende tilslutning til partiet i Rørup frem til slutningen af 1980’erne gør sig også gældende ved folketingsvalgene. Men da Rørup får sin egen lokale spidskandidat til kommunalvalgene i 1993 vendes modgang til radikal fremgang ved de lokale valg.  Ved folketingvalg får det radikale i dag nogenlunde samme tilslutning i Rørup som i de andre afstemningsområder i 5560 Aarup.

Det Konservative Folkeparti har svært ved at få fodfæste på stemmesedlerne i de tre gamle sognekommuner. Partiet stillede op ved enkelte valg i Rørup og i Skydebjerg-Orte, men først fra 1970 – fire år efter dannelse af Aarup kommune – opstiller Det konservative Folkeparti ved alle efterfølgende kommunalvalg. Kandidater med konservative politiske holdninger har formentlig hidtil stillet op for forskellige lokale borgerlister. Et studie af valgbøgerne fra 1966 og 1970 viser således, at den konservative spidskandidat i 1970 fire år tidligere var spidskandidat for listen Borgerlig Fællesliste.

Tilslutningen til det konservative Folkeparti har ved de fleste valg ligget på 5-15 pct. og både før og nu har tilslutningen til partiet været størst i Aarup-Skydebjerg og lavest i Orte.

Kilder: Karl-Henrik Bentzon: Danske Kommunalvalg 1909-1966, Dansk Data Arkiv (2014); KMD A/S: Valg (2014): http://www.kmdvalg.dk/arkiv.htm. Valgbøger fra Aarup kommune 1966-1997.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på kontakt@aarup.dk eller indtaste den på nyhed

Bogmærk Permalink.