Galloway på Erholm Fødevaremarked

På Erholm Fødevaremarked kan bl.a. købe kød fra Jersore Galloway-kvæg. Firmaet har fast base i Jersore ved Bogense, fortæller Jytte Schaldemose til www.aarup.dk .

Firmaet har sit kvæg gående på fynske arealer, der aldrig har været sprøjtet eller gødet, og det drejer sig om i alt ca. 380 ha eller sv. til en pæn herregård. Alt kvæget er af Galloway-racen.

Naturkvæg
Dyrene er aldrig på stald, og de har aldrig fået korn eller kraftfoder, så de vokser langsomt til og bliver derfor først slagtet, når de runder ca. 2½ år og efter at have spist meget varieret. Naturkvæg er nøgleordet.

Galloway er en skotsk kvægrace, der kom til Danmark i 1960’erne, og de største dyr kan veje op til 500 kg. efter 4-5 år.

Græsser på 5560 Aarup-arealer
De spændende kreaturer har for alvor fået øjnene op for det velsmagende græs i postnummer 5560, for nu kan man også se dem i det nye naturområde ved Høsletbækken vest for Skydebjerg. Desuden går de også på de gamle lyngarealer ved Klakkebjerg og ved Uhrenholts ejendom nær den gamle slagmark fra Grevens Fejde (Palmesøndag i 1535).

Men det er en helt anden historie, for dyrene signalerer jo nu ro og harmoni i den gamle krigszone.

Se mere på www.jersore-galloway.dk

Læs om Erholm Fødevaremarked og flere udstillere (åbent hver lørdag 10 – 14) på www.erholm.dk

Skrevet af Hans W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.