Foreningen Aarup.dk indkalder hermed til Generalforsamling

Tid: Torsdag den 23. marts kl. 19:30

Sted: Galleriet på Industrien i Aarup

Dagsorden
1) Gennemgang af artikelserier på www.aarup.dk

2) Forslag til artikler og indhold på Aarup.dk

3) Generalforsamling:

Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning og plan for det kommende år
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag (Forslag sendes skr. til formanden senest mandag den 16. marts)
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
  7. Valg af en revisor
  8. Eventuelt

4) Fortsat debat og idegenerering

Venlig hilsen

Foreningen Aarup.dk
Henrich Svendsen

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på kontakt@aarup.dk eller indtaste den på nyhed

Bogmærk Permalink.