Du ejer dit vand …..vidste du det?

Mød op til generalforsamling,

Din mening tæller!

Du ejer dit vand …..vidste du det?

Snart er det tid for generalforsamling i dit vandværk – sæt derfor et stort X i din kalender d. 28. Marts 2019. Se dagsorden med videre her

Du tænker måske, at generalforsamlingen kun er for bestyrelsen i vandværket, men der tager du helt fejl. Du som ejer af et hus i Aarup Vandværk`s forsyningsområde, er også medejer af vandværket. Du synes måske ikke, du har så meget at bidrage med, fordi du ikke tidligere har deltaget i generalforsamlingen. Intet kunne være mere forkert. Kom og vær med til at høre om dit vandværk.

Uanset om du er ”nybygger” eller har ejet et hus i mange år, såvel erhverv som privat, så tæller din mening. Alle medejere af vandværket kan bidrage med noget. Derfor skal du komme og dele dine synspunkter om de udfordringer og muligheder, vi står med – pesticider – nye kildepladser – lækager på ledningsnet og meget andet. Aarup Vandværk er udpeget som et primær vandværk i området og dermed forpligtet til at kunne levere til omkringliggende værker hvis behovet skulle opstå.

Bestyrelsen ønsker at også året 2019 og fremefter skal være præget af øget virksomhedsudvikling for at modstå de krav der stilles iflg. ovenstående. Vi vil fokusere på et højt investeringsniveau og en bæredygtig virksomhed i fremtiden.

Fund af pesticider over grænseværdien i flere vandværkers boringer gør indsatsen for grundvandsbeskyttelse mere aktuel end nogensinde for at sikre fremtidens drikkevand. Samtidig er vi nød til at sikre både kvaliteten og forsyningssikkerheden af det drikkevand vi leverer nu.

  • Vi skal have kortlagt risikoen for udbredelsen af forureninger og vurdere konsekvensen for driften af vores kildepladser.
  • Løbende overvåge pesticidindholdet i vores boringer og regulere indvindingen, så drikkevandet overholder alle gældende bekendtgørelser og grænseværdier.
  • Fortsat sikre en stabil drikkevandsforsyning døgnet rundt til alle vores forbrugere.
  • Arbejde på at skabe et højt fagligt niveau i driften for at kunne imødekomme fremtidens udfordringer.
  • Styrke dialogen med vores forbrugere gennem fortsat udvikling af vores kommunikationskanaler. (hjemmeside, generalforsamling m.m.)

Det er i dialogen mellem dig som medejer og vandværkets bestyrelse, at der opstår dynamik og fremdrift. Hvis du mener, at tingene bør gøres anderledes eller der skal være fokus på bestemte emner, så er det på generalforsamlingen, du får indflydelse og eller høre om udfordringerne.

Du får også en ekstragevinst med i købet, når du deltager: Det er nemlig her, du møder alle de andre ejere, og her vi serverer lidt godt at spise på vandværkets regning.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.