Skydebjerg og Orte: 9,4 procent stemte ved folketingsvalget

Fyens Stifts Kongelig ene privilegerede Adresse- og politiske Avis samt Avertissementstidende den 23. november 1849.

Ved det første folketingsvalg den 4. december 1849 stemte henholdsvis 9,4; 19 og 58,2 procent af vælgerne i de daværende sognekommuner: Skydebjerg-Orte, Gelsted-Rørup og Kerte, som i dag – med undtagelse af Gelsted – hører under 5560 Aarup.

Det var således en langt lavere valgdeltagelse, end vi kender i dag, hvor mellem 86 og 90 procent af vælgerne i 5560 Aarup drager til stemmeurnerne ved et folketingsvalg – forhåbentlig også det kommende den 5. juni i år.

Et andet valgsystem

I 1849 foregik folketingsvalget imidlertid på en helt anden måde, og det var i de daværende sognekommuner kun 14-16 procent af befolkningen, der havde valgret. Det var alene mænd over 30 år, der kunne stemme til folketinget, og af denne gruppe var mellen 20-30 procent udelukket af andre grunde. En betingelse for valgret var nemlig, at man 1. var uberygtet, dvs. ikke straffet, 2. havde  indfødsret, 3. ikke var tyende uden egen hustand, 4. ikke fik eller havde fået fattighjælp, der ikke var eftergivet eller tilbagebetalt, 5. ikke var gået fallit samt 6. havde haft fast bopæl i valgkredsen mindst et år forud for valget.

De tre daværende sognekommuner hørte i 1849 til hver deres valgkreds under Odense Amt.

Fyens Stifts Kongelig ene privilegerede Adresse- og politiske Avis samt Avertissementstidende den 24. november 1849.

Skydebjerg-Orte

I Skydebjerg-Orte, hvorunder Aarup by hørte, havde 307 mænd stemmeret. 29 af disse mødte den 4. december op på Verninge Kro for at stemme og de stemte alle på brygger C. H. Hansen fra Odense. Ingen fra Skydebjerg-Orte stemte på de to modkandidater, og brygger Hansen fik da også flest stemmer i valgkredsen. Stemmeafgivningen foregik dengang på valgmøderne ved håndsoprækning.

Kerte

I Kerte var det 134 mænd, der var stemmeberettigede, og 78 af disse drog til Assens Kirke for at stemme på en af de fire  kandidater, som var opstillet i valgkredsen. De var også enige om, hvem de gerne ville have ind, for de stemte alle 78 på postmester Ove Thomsen i Assens, og han blev da også valgt ind.

Fyens Stifts Kongelig ene privilegerede Adresse- og politiske Avis samt Avertissementstidende den 19. noember1849.

Gelsted-Rørup

I Gelsted-Rørup kunne 247 mænd stemme, og 47 af disse mødte den 4. december op på torvet i Middelfart, hvor de kunne stemme. I denne valgkreds var der to kandidater: sagførerfuldmægtig E. Damkjær fra København og kammerjunker Cederfeld de Simonsen af Erholm. Af de 47 fra Gelsted-Rørup stemte de 43 på sagførerfuldmægtigen, mens alene 4 satte deres kryds ved den lokale kandidat Cederfeld de Simonsen. Det blev da også den københavnske sagførerfuldmægtig, der fik kredsmandatet. Stemmeafgivningen blandt mændene fra Gelsted-Rørup vidner dermed om, at godsejerne lokalt undertiden havde langt flere fjender end venner.

Et godt valg til alle den 5. juni!

Skrevet af Annie Gaardsted Frandsen

Kilder: Artiklen bygger på: Statistisk Tabelværk, ny række, Anden Bind. Indeholdende en tabellarisk Oversigt over de Valgberettigede ved Folkethingsvalg i Kongeriget Danmark og over Valgrettens Afbenyttelse sammesteds i Aaret 1849. Det Statistiske
Departements Bibliotek, Kjöbenhavn, 1851.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på kontakt@aarup.dk eller indtaste den på nyhed

Bogmærk Permalink.