Deltagelsen ved de lokale valg i 5560 Aarup

Med undtagelse af kommunalvalget i 2001, hvor der samtidig med valget til kommunalbestyrelserne også skulle vælges folketingsmedlemmer, har stemmeprocenten ved de kommunale valg på landsplan ligget mellem 65 og 73 procent. Dermed har vælgerne i 5560 Aarup gennemsnitligt været flittigere ved stemmeboksene end deres landsmænd.

I 5560 Aarup følger vælgerne tendenserne for at stemme. Det ses særligt ved den høje deltagelse i 2001, og den meget lave deltagelse i 2009. I 2009 er der heller ikke stor forskel på valgdeltagelsen ved de fire afstemningssteder. Ved flere af de øvrige valg er der faktisk nogen forskel på hvor aktive vælgerne er ved de fire valgsteder. Størst er forskellen i 2013, hvor kun 71 procent af vælgerne stemte i Orte, mens 81 procent af vælgerne i Rørup satte et kryds. I 2013 var såvel Orte og Kerte blandt de områder i Assens Kommune, hvor valgdeltagelsen var lavest.

Gennem tiderne har der dog været forskel på, i hvilke områder vælgerne har været flittigst. I perioden fra 1985-2013 har den gennemsnitlige valgdeltagelse i Aarup, Orte og Kerte været 76 procent, mens den i Rørup har været 75 procent.

Ser man endnu længere tilbage, har billedet imidlertid været et andet. Inden kommunesammenlægningen i 1966 var det nemlig vælgerne i Rørup, der helt klart var de mest aktive, ikke mindst i årene efter 2. verdenskrig, hvor der ved nogle valg har været omkring 18-20 procent forskel i valgdeltagelsen mellem Rørup og Skydebjerg-Orte.

Det var særligt kvinderne i Rørup, der var langt mere aktive ved stemmeurnerne end deres medsøstre i nabokommunerne Kerte og Skydebjerg-Orte. Selvom kvinderne fik valgret til kommunalvalg i 1908, havde kvinderne i forhold til mænd generelt på landsplan en lavere valgdeltagelse ved de kommunale valg til længe efter 2.verdenskrig. Kvinderne i Skydebjerg-Orte og i Kerte fulgte dette mønster, mens kvinderne i Rørup allerede ved valget i 1950 havde samme valgdeltagelse som mændene i kommunen.

 

Kilder: Karl-Henrik Bentzon: Danske Kommunalvalg 1909-1966, Dansk Data Arkiv (2014); KMD A/S: Valg (2014): http://www.kmdvalg.dk/arkiv.htm. Valgbøger fra Aarup kommune 1966-1997.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.