Cykelsti Rørup – Aarup?

En cykelsti mellem Rørup og Aarup er et emne, der af og til debatteres af lokalpolitikere og folk fra lokalrådene. For nylig har lokalrådene i Rørup og Aarup berørt emnet. Og lokale politikere er også på banen.

På mediet Aarup.dk er det vores ”politik” at vi ikke fra mediets side giver udtryk for politiske eller religiøse holdninger, og vi ønsker ikke at være platform for valgkamp eller lignende. Derfor bringer vi heller ikke læserbreve. Oplysningerne på vore sider skal være saglige, troværdige og verificerbare.

 ”Vi holder bare spejlet op” og lader borgerne/læserne kigge med. Så kan man selv vurdere og tænke.

Ved enkelte særlige lejligheder bringer vi dog en altovervejende saglig og oplysende kommentar fra lokalrådsformænd, beboerformænd og fra de folkevalgte i 5560 Aarup – således også om ovenstående emne.

Leif Rasmussen (S)
Han mener, at en cykelsti mellem Aarup og Grønnemose bør indgå i en samlet plan, men denne cykelsti bør have høj prioritet, bl.a. for at fremme en sikker skolevej. Men, siger han, cykelstier koster ca. 1 mio. kr. pr kilometer, derfor kræver det en plan både i tid og finansiering.

Og så skal Erholm være med på ideen, for den berører deres jorder, slutter Leif.

Dan Gørtz, Henning Jensen og Lars Kr. Pedersen (V)
De tre fra Venstre støtter sagen ”100%”, det vil gavne bosætningen i Grønnemose, børns cykelkørsel til skole i Aarup og butikslivet i byen.

Men regninger skal jo betales, og prisen bliver mindst 3-5 mio. kr. afhængig af jordprisen. Kommunen har ikke penge i overflod, og plads til anlægsinvesteringer kræver styr på driften. Desuden er der mange ønsker. Men de tre fra V siger, at de vil prøve at få sagen på budgettet – og gerne i budget 2018.

Poul Poulsen (R)
Han fremhæver den farlige cykelvej mellem Aarup og Grønnemose og det øgede behov efter Rørupskolens lukning. Poul P. mener, at ønsket bør prioriteres, og stien bør følge den lige vej, ellers bliver den ikke brugt. Men man bør være opmærksom på, at den er ”terrænmæssigt vanskelig”, hvorfor den samlede pris inkl. jordkøb og belysning kan løbe helt op i 12-14 mio. kr., men der kan søges støtte i statens cykelstipulje.

Generelt er han positiv over for sikre skoleveje, herunder gang- og cykelstier, slutter han.

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på kontakt@aarup.dk eller indtaste den på nyhed eller begivenhed.

Bogmærk Permalink.