Cykelsti på vej: Grønnemose – Aarup

Mandag den 5. marts var der møde i udvalget for miljø, teknik og plan, og udvalget skulle bl.a. tage stilling til prioritering af cykelstier i Assens Kommune.

Udvalget har 7 medlemmer fordelt på 5 partier, R, V, S, DF og SF, og hele udvalget besluttede at prioritere en cykelsti mellem Grønnemose og Aarup. Der er til formålet afsat 6 mio. kr. i 2018 og det samme i overslagsårene derefter. Den endelige kompetence ligger ifølge kommunens hjemmeside i denne sag i udvalget.

Kommunens forvaltning kan derefter gå i gang med det konkrete arbejde med at transformere ideen til asfalt og belysning.

Kommentarer:

Jens Bartholin, beboerformand i Rørup Sogn, erklærer sig meget tilfreds med denne beslutning. Han oplyser, at lokale kræfter har arbejdet for dette resultat i 15 – 20 år, og han mener, at det bliver en gevinst for både Rørup-området og for Aarup. Det vil lette adgangen til skole, togforbindelser og til de mange forretninger og kulturtilbud i Aarup. Og samtidig vil det gavne årets landsby 2017 i Assens Kommune.

Kjeld Alsholm er formand for lokalrådet i Aarup, og han anser ligeledes cykelstien for en meget fin løsning til gavn for begge lokalområder. Men det betyder ikke, at lokalrådet af den grund vil kæmpe mindre energisk for flere boliger i Aarup by, der har brug for både lejligheder og flere parcelhuse. Ellers kan man ikke sikre fortsat vækst i indbyggertallet i byen, der også i 2017 oplevede fremgang, men i lidt mindre målestok end i de foregående år. Og mange ønsker virkelig at flytte til vækstbyen.

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på kontakt@aarup.dk eller indtaste den på nyhed

Bogmærk Permalink.