Cykelsti og boligbyggeri i Aarup

På byrådsmødet den 27./2. blev der truffet to væsentlige beslutninger for Aarup og Grønnemose, nemlig dels en første etape af cykelstien Aarup – Grønnemose og dels en principiel tilslutning til boligbyggeri på Sanggaards Plads.

Cykelsti 1. etape
Et flertal på 25 for og 4 imod besluttede at flytte linjeføringen på strækningen Erholmvej (ved byen) og op til Søndergårdevej 10 – 15 meter længere ind på marken for at undgå fordyrende flytning af el- og vandledninger.

Anlægspris 7,8 mio. kr. + afledt drift

Boligprojekt på Sanggaards Plads
Et klart flertal i byrådet besluttede, at kommunen i 2020 kan støtte et almennyttigt boligprojekt på Sanggaards Plads med 2,7 mio. kr. (evt. 3,1 mio. kr.). Placeringen skal være mod Bredgade, og der kan evt. afsættes 400.000 kr. til afledte kommunale anlægsudgifter.

Finansieringen foregår ved, at der flyttes boligmidler fra 2019 til 2020 og desuden penge fra cykelstipuljen. Derefter kan der ske igangsættelse af proces for indkaldelse af skitseprojekter.

Det videre forløb:

Maj 2019: Byrådet modtager konkret(e) projekt(er)

2020: Byggeriet kan starte.

Læs flere detaljer på www.assens.dk – referater fra byråd

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.