Rørup Nyt i juli

Sogneforeningen ved formand Jens Bartholin glæde sig over de mange nyttige aktiviteter i lokalområdet. Det har været en stor bedrift, at de frivillige har færdiggjort den nye og 48 kvm. store lager- og værkstedsbygning ved borgerhuset, Gelstedvej 10. Også legepladsudvalget har fortjent anerkendelse for de mange forbedringer på legepladsen ved boligområdet. … Læs mere…

Rørups bygmestre

Den færdige garage.Foto: hw

  Arbejdsholdet i Rørup/Grønnemose har i april og maj opført en muret en muret garage på 48 kvadratmeter – og de erfarne folk har klaret alt med frivillig arbejdskraft. Alle udgifter til materialer betales kontant – og der optages ikke lån. En del af pengene kommer fra det bankospil, som Rørup Sogns Støtteforening holder … Læs mere…

Rollerne klar i Rørup Lokalråd (RØST)

Rørup Lokalråd har haft konstituerende møde, og det har giver flg. rollefordeling i bestyrelsen Formand: Lis Brændegaard Meng, Gl. Etterup 1, 5560 Aarup. Tlf. 27850956. Mail: Næstformand: Thorben Jørgensen, Gl. Etterup 8, 5560 Aarup. Tlf. 20883161. Mail: Kasserer: Casper Hoelgaard Buch, Ålsbo Bankevej 3, 5560 Aarup. Tlf. 23433202. … Læs mere…

Rørup Sogns arbejdsgrupper

Aarup.dk har tidligere været på besøg i Rørup Borgerhus på adressen Gelstedvej 10, 5560 Aarup. Kaffestuen er bl.a. mødested for de mange frivillige fra onsdagsholdet på 10-12 mand og landsbypedellerne, der har 15-18 personer tilknyttet. Opgaverne I øjeblikket er de frivillige i gang med at bygge en muret garage til … Læs mere…

Lokalråd på vej i Rørup – baggrund

Billede fra borgermødet. Foto:hw.

På mødet vedr. lokalråd i Grønnemose blev det besluttet at holde det endelige stiftende møde i borgerhuset onsdag den 1. juni kl. 19.00. Og der blev også fundet et navn til lokalrådet: RØST (Rørup Sogns Talerør) For at argumentere for et lokalråd kom beboerformanden Jens Bartholin ind på områdets fortid. … Læs mere…

Rørup Borgerhus

Aarup.dk har været på besøg i Rørup Borgerhus, hvor der for mange år siden var skoleinspektørbolig. Siden borgerforeningens overtagelse af huset er der sket udvidelse og modernisering i flere omgange. Denne onsdag var der som altid frivillige til stede for at renovere bygningen eller for at passe de grønne områder … Læs mere…

Nyt fra Rørup Nyt

Så er Rørup Nyt udkommet med forårsnyheder. Det udgives af Rørup Sogneforening, og Ivan Sørensen klarer redaktion og layout, mens Jens Bartholin er formand for foreningen.   Og bladet, der uddeles til husstandene i Rørup Sogn, vidner som sædvanlig om et lokalområde, der syder af energi og virkelyst. Så det er … Læs mere…

“Rundkørsel ved afkørsel 55 Fyn”

En ny facebook-gruppe er dukket op i Rørup, og den holder øje med trafikken på motorvej og hovedvej. Uheldet Skærtorsdag førte til en 6 km lang kø på motorvejen og en voldsom belastning på hovedvejen.   Facebook-gruppens billeder, som vi viser, og kommentarerne har fået en del politikere og mange andre … Læs mere…

Rørup Nyt jan. 2016

Blad og forening Rørup Nyt udgives af Rørup Sogneforening. Ivan Sørensen er redaktør, og Jens Bartholin er formand. Bladet uddeles til alle husstande i Rørup Sogn, men det kan også læses på www.rørup.dk Alle de 726 indbyggere kan blive medlem af Rørup Sogneforening via 75 kr. for en husstand eller 50 … Læs mere…