Kloakarbejder i Grønnemose – meddelelser fra RØST

Rørup Lokalråd fortæller om kloak-arbejdet i Grønnemose på lokalrådets side på www.aarup.dk. Gl. Hovedvej Arbejdet betyder bl.a., at biler fra Odense p.t. kører på den ensrettede hovedvej, mens biler modsat vej ledes ind over Industrivej. Dog er der mulighed for at køre ud fra alle huse med meget kortvarige undtagelser, … Læs mere…

Rørup Nyt jan. 2017 (2)

Som nævnt i vores artikel Rørup Nyt (1) er bladet lige kommet på gaden, eller det er på vej, og her omtaler vi en del arrangementer i Rørup Sogn i de kommende måneder. 1. Etterup-Grønnemose Grundejerforening holder generalforsamling den 28./2. kl. 19.00 2. Rørup Sogneforening holder generalforsamling den 28./2. kl. … Læs mere…

Rørup Nyt jan. 2017 (1)

Så foreligger det første nummer af Rørup Nyt 2017. Det er Ivan Sørensen, der laver layout, og Jens Bartholin er formand for Rørup Sogneforening, der udgiver bladet. Om 2016 Der har været mange arrangementer i Rørup Borgerhus og også en meget stor udlejning. Desuden er der bygget ny garage/redskabsrum ved … Læs mere…

Grønnemose/Rørup-nyheder

1. Rundkørsel ved Gribsvad: Arbejdet med den længe ventede rundkørsel starter 1. nov. og forventes afsluttet ca. 1./4. – 2017. Der var i alt afsat 8.8 mio. kr. til opgaven. Men de indkomne tilbud viser, at bedste bud lå på 7.143.931 kr. Ud over det kan tilkoblingen til Industrivej klares … Læs mere…

Rørup Nyt i oktober

Rørup Nyt udkommer 4 gange om året og beretter om stort og småt i vækstsognet med de ca. 750 indbyggere. Men hvorfor vækstsogn? Jo, Rørup er den eneste landsby i Assens, der vokser – 5% gennem de senere år. Og den ligger jo heller ikke dårligt – ved hovedvej og … Læs mere…

September-møde i RØST

Lokalrådet i Rørup, også kaldet RØST, har holdt møde den 19./9. En af opgaverne for de fremmødte var at få defineret opgavefordelingen for henholdsvis Rørup Sogneforening og for RØST. Der blev aftalt et samarbejde for at undgå overlapning mellem de to foreninger, og det kan sikres ved, at én fra … Læs mere…

Møde i RØST – Rørup Lokalråd

Rørup Lokalråd har den 22./8. holdt det første møde efter foreningens stiftelse og konstituering. Den nye rundkørsel ved Gribsvad blev bragt på bane, men nu, hvor den er vedtaget, behøver lokalrådet ikke at involvere sig i sagen – den kører formentlig planmæssigt i henhold til byrådsvedtagelsen. Den nye jernbane vil … Læs mere…

NYHEDER FRA RØST (RØRUP LOKALRÅD)

Formanden for Rørup Lokalråd (RØST), Lis Meng har nu sendt en bestyrelsesoversigt og en mødeplan.   Der er i efteråret møder i Borgerhuset den 19./9., 31./10. og 28./11., og alle fra Rørup sogn kan møde op og give bestyrelsen gode ideer. Se hvem der sidder i bestyrelsen under Lokalråd –> RØST bestyrelse her på Aarup.dk.Møderne kan … Læs mere…

Rørup Nyt i juli

Sogneforeningen ved formand Jens Bartholin glæde sig over de mange nyttige aktiviteter i lokalområdet. Det har været en stor bedrift, at de frivillige har færdiggjort den nye og 48 kvm. store lager- og værkstedsbygning ved borgerhuset, Gelstedvej 10. Også legepladsudvalget har fortjent anerkendelse for de mange forbedringer på legepladsen ved boligområdet. … Læs mere…

Rørups bygmestre

Den færdige garage.Foto: hw

  Arbejdsholdet i Rørup/Grønnemose har i april og maj opført en muret en muret garage på 48 kvadratmeter – og de erfarne folk har klaret alt med frivillig arbejdskraft. Alle udgifter til materialer betales kontant – og der optages ikke lån. En del af pengene kommer fra det bankospil, som Rørup Sogns Støtteforening holder … Læs mere…