Rørup Nyt oktober 2017

  Rørup Nyt udgives af Rørup Sogneforening, der har Jens Bartholin som formand (*protected email*), mens Ivan Sørensen er ansvarlig for bladets layout og redaktion (*protected email*). Rørup Sogneforening meddeler, at arbejdet med separering af overfladevand er afsluttet, og foreningen glæder sig over den nye rundkørsel, mens trafikken er blevet vanskeligere … Læs mere…

  Rørup-nyt juli 2017

  Rørup Nyt udgives af Rørup Sogneforening, der har Jens Bartholin som formand og Ivan Sørensen som bladredaktør. I juli-nummeret fremhæver formanden den store gevinst ved rundkørslen, men han påpeger også det manglende fortov på Skolevej. Han takker også de mange frivillige, der giver området et stort løft, og skulle der … Læs mere…

  Rørup Nyt april 2017 (2)

  Rørup Nyt udgives af Rørup sogneforening, der i 2017 har Jens Bartholin som formand og Ivan Sørensen som redaktør. Trafik Foreningen noterer sig, at der har været en del gerende vejarbejder, men de gør vel også gavn på længere sigt, og ikke mindst rundkørslen ved Gribsvad lover godt for fremtiden. … Læs mere…

  Cykelsti Rørup – Aarup?

  En cykelsti mellem Rørup og Aarup er et emne, der af og til debatteres af lokalpolitikere og folk fra lokalrådene. For nylig har lokalrådene i Rørup og Aarup berørt emnet. Og lokale politikere er også på banen. På mediet Aarup.dk er det vores ”politik” at vi ikke fra mediets side … Læs mere…

  Rørup Nyt april 2017 (1)

  Selvom sommerhalvåret nærmer sig, og vi nærmer os lavsæson for foreningsaktiviteter i Rørup Sogn, sker der alligevel noget. IT-workshoppen giver akut hjælp den 8. maj, 12. juni og 10. juli – alle dage kl. 17-18. Ny sæson fra 11. september. Rørup Motionskvinder træner fortsat, og det sker hver torsdag kl. … Læs mere…

  Årsmøde i Rørup Lokalråd (RØST)

  RØST holdt årsmøde den 20./3., og der var pænt fremmøde. Formanden Lis Meng fremhævede rådets rolle som talerør over for Assens Kommune og sagde, at det i starten havde været et pionerarbejde, men især har det været en fornøjelse at kommunikere med Steen Søgaard fra kommunen. Offentlige arbejder Ved de … Læs mere…

  Kloakarbejder i Grønnemose – meddelelser fra RØST

  Rørup Lokalråd fortæller om kloak-arbejdet i Grønnemose på lokalrådets side på www.aarup.dk. Gl. Hovedvej Arbejdet betyder bl.a., at biler fra Odense p.t. kører på den ensrettede hovedvej, mens biler modsat vej ledes ind over Industrivej. Dog er der mulighed for at køre ud fra alle huse med meget kortvarige undtagelser, … Læs mere…

  Rørup Nyt jan. 2017 (2)

  Som nævnt i vores artikel Rørup Nyt (1) er bladet lige kommet på gaden, eller det er på vej, og her omtaler vi en del arrangementer i Rørup Sogn i de kommende måneder. 1. Etterup-Grønnemose Grundejerforening holder generalforsamling den 28./2. kl. 19.00 2. Rørup Sogneforening holder generalforsamling den 28./2. kl. … Læs mere…

  Rørup Nyt jan. 2017 (1)

  Så foreligger det første nummer af Rørup Nyt 2017. Det er Ivan Sørensen, der laver layout, og Jens Bartholin er formand for Rørup Sogneforening, der udgiver bladet. Om 2016 Der har været mange arrangementer i Rørup Borgerhus og også en meget stor udlejning. Desuden er der bygget ny garage/redskabsrum ved … Læs mere…

  Grønnemose/Rørup-nyheder

  1. Rundkørsel ved Gribsvad: Arbejdet med den længe ventede rundkørsel starter 1. nov. og forventes afsluttet ca. 1./4. – 2017. Der var i alt afsat 8.8 mio. kr. til opgaven. Men de indkomne tilbud viser, at bedste bud lå på 7.143.931 kr. Ud over det kan tilkoblingen til Industrivej klares … Læs mere…