Partier og lister i den tidligere Aarup Kommune

  I Aarup Kommune har der fra oprettelsen i 1966 været en bred pallette af partier og lister på stemmesedlerne ved kommunalvalgene. Socialdemokratiet, De Radikale og Venstre havde sammen med forskellige lokale lister solidt fodfæste i de gamle sognekommuner. I den nye Aarup kommune kommer også De konservative for alvor på … Læs mere…

  Lokallisterne i Aarup kommune

  I Aarup kommune har seks lokallister stillet op i perioden 1966 til det sidste valg i 2001. Borgerlig fællesliste, Upolitisk Borgerliste (I 1997 Borgerlisten), Orte Upolitiske Liste, Socialistisk fællesliste, Landsbylisten og Ny Borgerliste. Og med undtagelse af to gange fik listerne valgt medlemmer til kommunalbestyrelsen.esliste opstiller kun i 1966 og … Læs mere…

  De gamle partier gennem 100 år i 5560 Aarup

  Socialdemokratiet, Venstre, Det konservative Folkeparti og Radikale Venstre omtales ofte som ”de gamle partier”, fordi de enten allerede eksisterede eller blev dannet i begyndelsen af 1900-tallet For Socialdemokratiet ses i de gamle sognekommuner en generel udvikling fra, at partiet i begyndelsen får 10-25 procent af stemmerne, og hvor tilslutningen til … Læs mere…

  Partier og lokale lister i Skydebjerg-Orte 1909-1962

  I Skydebjerg-Orte Sognekommune skulle der i 1909 og 1913 vælges ni medlemmer, mens der de efterfølgende år skulle vælges 11 medlemmer til sognerådet. Valgene til sognerådet har i høj grad været præget af lokale lister. I 1909 kunne vælgerne fx stemme på en ”Overenskomstliste for Skydebjerg Sogn”, eller hvis man … Læs mere…

  Partier og lokale lister i Kerte 1909-1962

  I Kerte Sognekommune skulle der vælges syv medlemmer til sognerådet. I 1913 begynder de politiske partier at stille op på selvstændige lister. Det er først og fremmest Venstre, der stiller op på en selvstændig liste, idet de Radikale stillede op på en fælles Radikal og husmandsliste. Det mest opsigtsvækkende ved … Læs mere…

  Partier og lokale lister i Rørup 1921-1862

  I Rørup sognekommune skulle der vælges syv medlemmer til sognerådet. Det har fortrinsvis været de tre gamle politiske partier Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Venstre, som har stillet op ved de lokale valg. Derudover har også Det konservative Folkeparti været på stemmesedlen gennem en række år. Først fra 1950 kommer … Læs mere…

  Deltagelsen ved de lokale valg i 5560 Aarup

  Med undtagelse af kommunalvalget i 2001, hvor der samtidig med valget til kommunalbestyrelserne også skulle vælges folketingsmedlemmer, har stemmeprocenten ved de kommunale valg på landsplan ligget mellem 65 og 73 procent. Dermed har vælgerne i 5560 Aarup gennemsnitligt været flittigere ved stemmeboksene end deres landsmænd. I 5560 Aarup følger vælgerne … Læs mere…

  Vælgere før og nu i 5560 Aarup

  Der var en gang tre sognekommuner Skydebjerg-Orte, Kerte og Rørup. Det er disse tre sognekommuner, der sidenhen bliver det geografiske område – 5560 Aarup. Året er 1921, og i marts blev der valgt nye sogneråd, der særligt tog sig af skolevæsen, fattigvæsen og vejvæsen. De to sognekommuner – Skydebjerg-Orte og … Læs mere…

  Billeder af den gamle Aarup-hal efterlyses

    Ebbe Svenning Hansen og de andre frivillige på arkivet i Aarup er opmærksomme på, at den gamle Aarup-hal blev indviet i 1966, så den snart kan fejre det skarpe hjørne på 50 år.   I den forbindelse vil arkivets medarbejdere gerne låne billeder fra byggeperioden af den hal, der … Læs mere…

  Aarup i levende billeder

  Aarup.dk gik i forbindelse med Jernbanejubilæet i sommers en tur gennem Bredgade med kameraet. Det er der kommet følgende video ud af.   Gamle videoer fra AarupMen det jo ikke første gang Aarup er blevet foreviget på film.På Lytter1’s playliste kan mange finde mange godbidder, blandt andet videoer fra en byfest … Læs mere…