Kom til Aarup Lokalråds årsmøde

Torsdag den 16. marts kl. 19.00 på Industrien. Her kan du være med til at skabe AARUPS fremtid. Ud over de formelle punkter på dagsordenen, vil der være mulighed for at komme med indlæg og forslag til, hvad Lokalrådet skal beskæftige sig med det kommende år. Skoleinspektør Poul-Erik Svendsen vil … Læs mere…

Aarup Lokalråd bekymret for skolebesparelser

Aarup Lokalråd ser med bekymring på de besparelser, som Assens Kommune vil gennemføre på skoleområdet. Rådet frygter, at det vil koste helt op til 7-8 lærerstillinger på Aarupskolen, hvis der virkelig skal spares helt op til ca. 6.000 kr. pr. elev. Det vil få meget uheldige konsekvenser for eleverne og … Læs mere…

Velbesøgt gågadearrangement i Aarup den 3. september

Aarup Lokalråd kan med stor tilfredshed se tilbage på et særdeles flot og velbesøgt gågadearrangement i Aarup den 3. september. Det gode vejr, var med til at højne stemningen blandt de mange gæster i gågaden. Allerede fra kl. 9,00, hvor Handelsstandsforeningen bød på kaffe og rundstykker i gågadeteltet, var der … Læs mere…

Nybolig og Bio for børn, er normalt ikke noget der hænger sammen !

Men det kommer det til i forbindelse med det store gågadearrangement den 3. september. Aarup Handelsstandsforening og Aarup Lokalråd, opfordrer de mange børnefamilier til at tage børnene med i gågaden, idet der er arrangeret en lang række aktiviteter for børn. Fribilletter fra Nybolig Der er bl.a. indgået et samarbejde med Nybolig … Læs mere…

Butikslivet i Aarup rykker……

Butikslivet i Aarup er i øjeblikket inde i en særdeles positiv omstilling, idet 4 eksisterende butiksejere har valgt at søge til nye og større lokaliteter, hvilket fortsat vidner om et sundt klima for det lokale handelsliv. Udfordringerne inden for detailhandelen er som bekendt store i disse år, hvor koncentrationen af butikker, … Læs mere…