Borgermøde om udvikling af Sanggaards Plads

Pressemeddelelse

Emne: Ideoplæg til udvidelse af rekreativt område i Årup-bymidte
Fra: Borgergruppen for udvikling af Sanggaards Plads – ved Kulturhuset Industrien
en undergruppe til ”Aarup I Live”

Vi ønsker at åbne for en debat om fuldendelse af Sanggaards Plads med udvidelse med Bredgade 66 (Humlehytten). Der er nemlig opstået en unik mulighed for at skabe et grønt fællesrum midt i byen – og overfor Kulturhuset Industrien”

Anvendelsesmuligheder:
Denne plads kan anvendes som et samlingssted for alle aldre fx:
– unge mødre, der mødes hvor deres børn kan lege samme i trygge rammer
– mor sætter sig på pladsen med en coffee to go – mens far er på biblioteket med ungerne
– de ældre, der bor lige i nærheden, kan mødes og sludre om gamle dage – og nyde det gode vejr – børn og unge, der mødes efter skoletid.

Desuden er det væsentligt, at pladsen vil ligge lige overfor Kulturhuset Industrien, og kan anvendes til bl.a. open air biograf, udendørs koncerter, foredrag, teater – mulighederne er store – det er kun fantasien, der sætter begrænsningerne.

Der skal i denne forbindelse lyde en stor tak til kommunalbestyrelsen, som har bevilliget en flot parasol til overdækning af den eksisterende scene – det udvider i høj grad anvendelsesmulighederne for området.

Kulturhuset Industrien lægger desuden fri Wifi til pladsen, som er tiltænkt de unge – så også de kan bruge by-midten.

Prøv at forestille jer det her! – samtidig med at der stadig kan bygges de nødvendige lejligheder i byen – og alt sammen i nærheden af alle indkøbsfaciliteterne i byen.

Forslag til alternativ placering af lejligheder, der pt er påtænkt Humlehyttegrunden:
Gartnerhaven – udvidelse med de tidligere projekterede 16 lejligheder samt et beboerhus
Posthusgrunden på hjørnet af Indre Ringvej og Søndergade

Baggrund:

Baggrunden for ovenstående er en lokal idegenerering, hvor flere borgere i området har kommet med input.

Derfor inviterer vi til borgermøde på Kulturhuset Industrien, torsdag d. 22. juni kl. 17.

Her vil tegninger og ideer blive præsenteret – og hvis vejret tillader det, kan vi tage en rundtur ved den forhåbentlig kommende plads.

Vi ser frem til at præsentere vores ideer for jer.

Med venlig hilsen

Henry Petersen, tlf. 2330 0902, mail: nyfaeste@gmail.com

på vegne af

Borgergruppen for udvikling af Sanggaards Plads – ved Kulturhuset Industrien

   

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på kontakt@aarup.dk eller indtaste den på nyhed eller begivenhed.

Bogmærk Permalink.