Stiftende generalforsamling: Dansk Tiny House Forening

Dagsorden
⦁ Valg af dirigent og referent
⦁ Præsentationsrunde
⦁ Baggrund for foreningen ved initiativgruppen
⦁ Valg af stemmetællere
⦁ Gennemgang af vedtægter, debat, afstemning
⦁ Valg til bestyrelse
⦁ Fastsættelse af kontingent
⦁ Valg af revisor
⦁ Det videre arbejde / Projekter / Arbejdsgrupper
⦁ Registrering i CVR, bankkonto
⦁ Etablering af hjemmeside / Facebookgruppe (navn, indhold?)
⦁ Ideer til logo
⦁ Forløb hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde
⦁ Søgning af fonde (LAG-MANK, Realdania, CFSA…)
⦁ Medlemskab af Cittaslow, Almnr…
⦁ Etablering af bosteder
⦁ Udvikling af to Tiny House modeller
⦁ Bog / manual
⦁ Eventuelt
Bogmærk Permalink.