ÅRSMØDE I AARUP LOKALRÅD

KOM TIL ÅRSMØDE I AARUP LOKALRÅD
Torsdag den 21. marts kl. 19

På Industrien I Aarup
Alle er velkommen – tag din nabo med!

HUSK – Du har mulighed for at komme med indlæg og forslag til, hvad Lokalrådet kan / bør beskæftige sig med det kommende år.
Ud over de formelle punkter på dagsordenen vil der blive orienteret om Sund i Aarup – Aktivitetspark i Aarup.

Dagsorden ifig. Vedtægternes & 4:

1. Valg af dirigent
2. Lokalrådets beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer. 3 er på valg
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag til vedtagelse på årsmødet – i.h.t. 8 4 – skal være formanden i hænde senest den 14. marts.

Vedtægter og bestyrelses sammensætning kan ses på Aarup.dk under Lokalråd.

Lokalrådet er vært ved kaffe med kage – øl og vand.

GØR EN FORSKEL

Bogmærk Permalink.