Aarup Syd: Stor byvækstplan på vej (2)

Når den store byvækstplan for Aarup Syd iværksættes, skal der forinden være foretaget en miljøvurdering. Dvs., at der både skal kigges på den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimafaktorer, landskab, kulturarv, og desuden både arkitektur og arkæologiske værdier.

Byvækstplanen vil i alt dække et areal på ca. 100 ha, hvoraf ca. 31 ha bliver boliger, mens 34 ha vil blive rekreative områder. 10 ha vil forblive bestående naturområder, og samtidig skal der passes på den eksisterende Skydebjerg, der er bevaringsværdigt kulturmiljø.  

I planen arbejdes der med, at man kan bygge 7 parcelhuse pr. hektar, mens tæt/lav bebyggelse vil kunne give 15 – 20 boliger afhængig af én eller to etager. En rækkehusbolig i to etager vil beslaglægge ca. 400 m2 jord.

Det vil komme mere lokal trafik på vejene i nabolaget, og derfor skal der tænkes på trafikreguleringer. Samtidig skal der passes på de 7 bestående søer og på de levende hegn, der giver området karakter.

Det er også vigtigt at huske på de øgede krav til vandforsyning ved så mange nye boliger, og der skal der fortsat arbejdes med beskyttelse af grundvandet. Derimod er der ikke fredsskovområder inden for det påtænkte område, og det samme gælder skovbyggelinjer.

Se den fulde plan her: Byvækstplan Aarup

Skrevet af H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.