Aarup Boldklub indkalder til ordinær generalforsamling

Ordinær GENERALFORSAMLING afholdes:

Mandag en 27. februar kl. 19:30
Klubhuset
Stadionvej 13, 5560 Aarup

Der foreligger følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag behandles
5. Valg af formand
6. Valg af næstformand/kasserer og stedfortrædere
7. Valg af revisorer og stedfortrædere
8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, indgives skriftligt til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen.

Stemmeberettigede er aktive og passive medlemmer over 16 år, der har været medlemmer i mindst 3 måneder, og hvis sidst forfaldne kontingent er bragt i orden.

Vel mødt

AARUP BOLDKLUB

Aarup Boldklub’s Støtteforening afholder

GENERALFORSAMLING

afholdes mandag den 27. februar 2017 i umiddelbar forlængelse af Aarup Boldklub’s generalforsamling.

Dagsorden iflg. lovene.

Bestyrelsen

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.