Aarup Apotek og uddannelserne

aarup-apotek-002Som nævnt i den første artikel om Aarup Apotek kræver apoteksdrift stor faglighed, og det sikres af apotekets to uddannelser, farmaceuter og farmakonomer.

Farmaceuter
Der er kun én apoteker på et apotek, men der kan være flere farmaceuter ansat. Således har apotekeren i Aarup og Ejby to farmaceuter ansat ud over sig selv.

En farmaceut har en 5-årig universitetsuddannelse fra Det farmaceutiske Universitet i København eller en tilsvarende uddannelse fra Odense Universitet.

Robotten på Aarup Apotek. Foto: hw

Robotten på Aarup Apotek. Foto: hw

Farmakonomer
I de ”gode gamle dage” havde apotekerne 2 typer af faglige medhjælpere, nemlig apoteksassistenter og defektricer.

Nu bruger man kun farmakonomer, og dem der 13 af på de fire arbejdspladser under apoteker Lars Orup Andersen. De har gennemgået en 3-årig uddannelse, der dels foregår på fagskolen i Hillerød og dels ude på arbejdspladsen/apoteket, hvor der er én studiedag pr. uge, men læringen foregår hele tiden.

Optagelseskrav
For at starte på uddannelsen skal man enten have en gymnasial uddannelse eller være social- og sundheds- assistent.

Når apotekeren vil ansætte en ny elev, ser han især på kundskaberne i dansk og matematik. Og eleven skal desuden være ret god til at kommunikere.

I de perioder, hvor eleven er på fagskolen i Hillerød, skal vedkommende bl.a. lære anatomi, farmakologi, kommunikation, økonomi og ledelse.

Løn og muligheder
Der er løn under uddannelsen, fx 17.000 kr. pr. måned i det 1. år og ca. 21.000 kr. i det 3. år. En nyuddannet får ca. 24.000 kr. pr. måned, og ved højeste anciennitet kan lønnen nå op på ca. 35.000 kr.

Ud over at arbejde på et apotek kan en farmakonom skifte til lægehuse, sygehuse eller plejehjem.

En farmakonom vil komme ud for skiftende arbejdstider, men til gengæld giver det en ugentlig fridag.

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.