Årsmøde i Aarup Vandværk

Teknik, sikkerhed og kvalitet
Bestyrelsen i Aarup Vandværk havde i år inviteret borgerne på besøg i vandværksbygningen ved Gammel Aarup inden selve generalforsamlingen, så de fremmødte kunne se det moderne værk i praksis. Fra en computerskærm kan man følge og kontrollere hele systemets virkning, og formanden Jørgen Elmbo kan endda kontrollere alt hjemmefra – fra computer eller mobiltelefon.

Der udvindes vand flere steder i området, og boringerne er meget sikrede – bl.a. ved hjælp af bentonit. Der tages ofte vandprøver, og forbrugerne kan være helt trygge, for vandet er af fineste kvalitet – helt efter miljøstyrelsens direktiver. Desuden er værket særdeles godt sikret mod terrorister.

Til vandværket er der 50 km ledninger, og værket kan levere vand til Rørup, Kerte og Skydebjerg, hvis der skulle opstå problemer de steder.

Beretningen
Der havde ifølge formandens beretning været 173.424 kubikmeter i 2016, og det er faktisk et mindre fald trods byens store vækst – plus 2% om året gennem flere år. Der er et mindre vandspild, og det forsøges begrænset via sektionsmålere flere steder. Der er i alt 6 boringer i byen, og alt er under fuld kontrol, og prøveresultaterne kan ses på hjemmesiden. Grundprisen pr kubikmeter er uændret 5,40 kr., og statsafgiften er nu steget lidt til 6.25 kr.

Økonomi
Efter nettoindtægter i 2016 på godt 1,7 mio. kroner blev årets resultat på ca. 8.700 kr., og der var en formue på godt 3,8 mio. kroner, og de penge er gode at have, hvis der skulle ske noget uventet, men ellers kræver reglerne, at der ikke må kalkuleres med overskud.

Bestyrelsen
Der var genvalg til bestyrelsen, som ser således ud i 2017: Jørgen Elmbo, Jens Erik Nielsen, Claus Frostholm, Svend Clausen og Ole Rasmussen.

Forretningsfører: John Erik Svoldgaard.

Kontakt:
Tlf. 70271350

www.aarupvand.dk

Email:

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på kontakt@aarup.dk eller indtaste den på nyhed eller begivenhed.

Bogmærk Permalink.