1300 borgere i Aarup vil udvide Sanggaards Plads

Mandag den 14. august afleverede Henry Petersen og Henrich Svendsen fra ” Gruppen for udvidelse af Sanggaards plads ” 1305 underskrifter til Borgmester Søren Steen Andersen.

Hermed har et stort antal borgere i Aarup sendt et klart signal til alle, at man ønsker Sanggaards Plads udvidet, så den bedre kan anvendes til rekreative formål.

Borgmesteren udtalte, at det da klart gør større indtryk, at vi kommer med 1300 underskrifter, end hvis vi kom med 70! Specielt set i lyset af, at der er godt 3200 borgere i Aarup.

Helt præcist har de 1300 borgere skrevet under på: ”Jeg ønsker, at ”Humlehytte-grunden”, Bredgade 66, lægges til Sanggaards Plads, så området kan anvendes til kulturelle og rekreative formål.”

Koncert på Sanggards Plads, hvor grunden er inddraget som tilskuerplads

Koncert på Sanggards Plads, hvor grunden er inddraget som tilskuerplads

De 1300 underskrifter er indsamlet på gaden og i butikker i Aarup. Samt elektronisk via Internettet.

”Gruppen for udvidelse af Sanggaards plads” vil gerne sige tak til de erhvervsdrivende i Aarup, hvor vores lister til underskriftindsamlingen har fået lov at ligge, samt sige tak til mange af vores medborgere, som med deres underskrift har tilkendegivet, at de også ønsker et rekreativt område omkring Sanggaards plads.

”Vi kan jo konstatere at med så mange underskrifter, er vi ikke alene om at mene, at det er sidste udkald for at få et rekreativt område midt i byen.  Vi mener stadig at dialog er vejen frem, da vi er af den overbevisning, at der kan blive plads til både boliger og et grønt område i Aarup midtby.” Udtaler Henry Petersen på vegne af gruppen.

Gruppen fortsætter sit arbejde med at påvirke politikere, embedsmænd og andre interessenter. For så længe der ikke er startet et byggeri, er det ikke for sent at påvirke projektet.

 

 

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på kontakt@aarup.dk eller indtaste den på nyhed

Bogmærk Permalink.