Lokallisterne i Aarup kommune

I Aarup kommune har seks lokallister stillet op i perioden 1966 til det sidste valg i 2001.

Borgerlig fællesliste, Upolitisk Borgerliste (I 1997 Borgerlisten), Orte Upolitiske Liste, Socialistisk fællesliste, Landsbylisten og Ny Borgerliste. Og med undtagelse af to gange fik listerne valgt medlemmer til kommunalbestyrelsen.esliste opstiller kun i 1966 og får  286 stemmer, hvoraf de 260 er afgivet i Aarup-Skydebjerg. Listen har dermed en tilslutning på 13 procent. Ved valget i 1970 opstiller et par af listens kandidater for Det konservative Folkeparti.

Orte Upolitisk Liste signalerer med sit navn, at det er en liste, der repræsenterer et lokalområde i den nye Aarup Kommune. Listen får bortset fra få ”udensogns” stemmer sin tilslutning fra vælgerne i Orte, og ligeledes er det denne liste, man stemmer på i Orte, hvis man stemmer på en lokalliste. Orte Upolitiske Liste fik i Orte mellem 25-30 pct. af stemmerne, mens den i hele kommunen alene opnåede 5-7 pct. Listen havde dermed ét mandat i kommunalbestyrelsen, og ved konstitueringen i 1974 bliver Egon Rasmussen, der er valgt på Orte Upolitiske Liste, borgmester. Han slår sig imidlertid sammen med den upolitiske borgerliste, og opstiller som spidskandidat på denne liste fra valget i 1978 og frem til og med valget i 1985. Dermed ophører Orte Upolitiske liste.

Upolitisk Borgerliste er klart den lokalliste, der har spillet den største rolle i Aarup Kommune. Listen opstillede ved alle valg til og med valget i 1997, og kun ved det sidste valg fik listen ikke nok stemmer til et mandat. Med Egon Rasmussen som repræsentant for listen, har listen borgmesterposten frem til 1988.

Upolitisk Borgerliste får ved de første tre valg i Aarup kommune især tilslutning i lokalområderne: Kerte, Rørup og Aarup–Skydebjerg, om end procentandelen er lidt højere i Aarup-Skydebjerg end i de to andre områder. Fra valget i 1978 får listen også stor opbakning i Orte.  Fra 1078 til 1985 får listen mere end 30 pct. af stemmerne afgivet i Orte. Listen har i disse år en tilsvarende støtte i Aarup-Skydebjerg.

Ved valgene i 1985 og 1989 afgives i Rørup ligeledes over 30 pct. af stemmerne til Upolitisk borgerliste.

Socialistisk Fællesliste opstiller kun i 1978 og kommer ikke ind. Listen fik relativ større tilslutning i Orte end i de tre andre lokalområder.

Ved valget i 1989 får Upolitisk Borgerliste for alvor konkurrence fra en ny lokalliste – Landsbylisten. Denne høster stemmer i alle fire afstemningsområder, men både i antal og procent er tilslutning størst i Orte, hvor 50 pct. af vælgerne i 1989 sæter kryds ved en af de to lokallister. 

Allerede fra valget i 1981 begynder tilslutningen til lokallisterne, og dermed særligt til Upolitisk Borgerliste at falde. Først i Aarup-Skydebjerg, derefter i Kerte, så Rørup og endelig i Orte fra valget i 1993, og Upolitisk borgerliste får ved valget i 1997 kun begrænset støtte og bliver ikke valgt ind. Listen opstillerikke efterfølgende.

Lokallisternes tid var dog ikke slut i Aarup. Ved valget i 2001 finder en ny liste vej til stemmesedlen – Ny Borgerliste. Igen er det i Orte, listen får størst tilslutning.   Samlet får listen 6 procent af stemmerne og en plads i kommunalbestyrelsen i den sidste periode inden Aarup blev en del af Ny Assens Kommune.

Kilder: KMD A/S: Valg (2014): http://www.kmdvalg.dk/arkiv.htm. Valgbøger fra Aarup kommune 1966-1997.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.